1. Najczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania

Jak przenieść efekt mojej pracy w programie WPF Asystent do BeSTii, aby zakończyć pracę nad Projektem/Zmianą/ Autopoprawką/ WPF?”

Po skończeniu pracy, należy najpierw wyeksportować dokument w formacie xml z WPF Asystent. Wykonuje się to poprzez kliknięcie zakładki Eksport na pasku funkcji oraz wybranie interesującego nas formatu (w tym przypadku „do XML”). Potem należy otworzyć w BeSTii odpowiednią kategorię w zakładce WPF (Projekt, Zmiana, Uchwała itd.), a następnie kliknąć Plik i Importuj z XML. BeSTi@ sprawdzi poprawność wgrywanego dokumentu i poinformuje o tym, że zakończył się import.

Podczas importu do BeSTii pojawia się błąd, który uniemożliwia wczytanie np. projektu WPF do kategorii Projekty WPF w BeSTii. Co robić?

Upewnij się, że w opcjach dokumentu w WPF Asystent ustawiona została poprawna kategoria dokumentu. Jeżeli zamierzasz wczytać zaimportować projekt WPF, wybierz z listy rozwijanej projekt, jeżeli zmianę WPF – wybierz zmianę.

Co zostało pobrane podczas uruchomienia programu i czy jest to bezpieczne?

Tak, to całkowicie bezpieczne. Czasami program po prostu automatycznie pobiera aktualizacje, które wprowadzają usprawnienia w działaniu programu.

Jak dokładnie prognozowane są dochody/wydatki? Do czego służą podświetlone na błękitno pola w kolumnach INF, PKB i Stały?

Pola te służą do nadania wag poszczególnym wskaźnikom wzrostu PKB i inflacji (w przypadku INF i PKB). Następnie prognoza dochodów/wydatków odbywa się w oparciu o wyznaczony przez nasz zespół wzór. Znaczy to mniej więcej tyle, że dla przykładu, gdy wpiszemy pod INF 20%, a pod PKB 80%, wartość zostanie zaprognozowana o 20% wzrostu inflacji i w o 80% wzrostu PKB w Polsce w danym roku.

Jest to dosyć skomplikowane, dlatego można przyjąć, że na dochody większy wpływ ma PKB, a na wydatki inflacja. Zdołaliśmy ustalić to podczas wielu wykonywanych dla Państwa zadań.

Wskaźnik Stały jest inny niż poprzednie dwa. Po wpisaniu np. 20% w jego pole, dana kategoria zostanie zwiększona przy prognozie zawsze o dodatkowe 20%. Za pomocą tego pola, prognozować możemy poprzez zwiększanie o swój własnoręcznie wyliczony wskaźnik bądź inne wskaźniki, których nie ujmuje WPF Asystent. Po tym, jak uzupełnione zostaną poszczególne wagi, należy kliknąć Przelicz. Wtedy użytkownik zostanie poproszony o wybranie wierszy, które mają zostać zaprognozowane.

Nie widzę wygenerowanej informacji półrocznej/rocznej, gdzie mogę ją znaleźć?

Informację z wykonania WPF jest dokumentem, który nie zapisuje się w bazie programu, dlatego po wygenerowaniu należy wyeksportować go do pliku programu MS Excel.