1. Home
  2. Najczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania

Poniżej prezentujemy listę najczęściej zadawanych pytań. Jeżeli nie możesz znaleźć odpowiedzi na Twoje pytania, skorzystaj z chata lub napisz maila na adres wpf@curulis.pl.

Pytania ogólne

Jak przenieść efekt mojej pracy z programu do BeSTii, aby zakończyć pracę nad dokumentem?

Po zakończeniu pracy, należy najpierw wyeksportować dokument w formacie xml z WPF Asystent. Można tego dokonać poprzez zaznaczenie opcji Eksport na pasku funkcji oraz wybranie interesującego nas formatu (w tym przypadku „do XML”).

Następnie w BeSTii należy przejść do zakładki WPF, wybrać odpowiedni rok, a następnie przejść do odpowiedniej kategorii.

Gdy znajdujemy się już w odpowiednim miejscu, wystarczy zaznaczyć opcję Plik, a następnie Importuj z XML. BeSTi@ sprawdzi poprawność wgrywanego dokumentu i poinformuje o tym, że zakończył się import.

Podczas importu do BeSTii pojawia się błąd, który uniemożliwia wczytanie np. Zmiany WPF. Co robić?

Upewnij się, że w programie WPF Asystent w opcjach dokumentu ustawiona została poprawna kategoria dokumentu. Jeżeli zamierzasz wczytać do BeSTii Zmianę WPF, jako pierwsze w programie należy zmienić kategorię dokumentu na Zmianę. Jest to możliwe klikając prawym przyciskiem myszy na dokument, a następnie wybierając we Właściwościach konkretną Kategorię.

Co zostało pobrane podczas uruchomienia programu WPF Asystent i czy jest to bezpieczne?

Program WPF Asystent automatycznie pobiera dostępne aktualizacje, które usprawniają jego działanie. Jest to całkowicie bezpieczny proces.

Jak prognozowane są dochody i wydatki? Do czego służą podświetlone na błękitno pola?

Pola te służą do nadania wag poszczególnym wskaźnikom wzrostu PKB i inflacji. Prognoza dochodów i wydatków odbywa się w oparciu o wyznaczony przez nasz zespół wzór. Dla przykładu, gdy wpiszemy w błękitnym polu INF 20%, a w PKB 80%, wartość zostanie zaprognozowana o 20% wzrostu inflacji i o 80% wzrostu PKB w danym roku.

Jest to dosyć skomplikowane, dlatego można przyjąć, że na dochody większy wpływ ma PKB, a na wydatki inflacja. Nasz zespół ustalił to podczas wielu wykonywanych dla Państwa zadań.

Wskaźnik stały rożni się od omawianych wcześniej wskaźników. Po wpisaniu konkretnej wartości np. 20% w błękitne pole, dana kategoria zostanie zwiększona przy prognozie zawsze o dodatkowe 20%. Za pomocą tego pola, prognozować możemy poprzez zwiększanie o swój własnoręcznie wyliczony wskaźnik bądź inne wskaźniki, których nie ujmuje WPF Asystent.

Po uzupełnieniu poszczególnych wag, należy kliknąć opcję Przelicz. Wówczas użytkownik zostanie poproszony o wybranie konkretnych wierszy, które mają zostać zaprognozowane.

Nie widzę wygenerowanej informacji półrocznej/rocznej, gdzie mogę ją znaleźć?

Informacja z wykonania WPF jest dokumentem, którego nie można zapisać w programie, dlatego po wygenerowaniu wystarczy wyeksportować go do pliku programu MS Excel.