Aktualizowanie programu

Program WPF Asystent aktualizuje się automatycznie po uruchomieniu, wystarczy zaakceptować panel pobierania. Dodatkowo panel subskrypcyjny umożliwia dokonania ręcznej aktualizacji programu WPF Asystent. W zakładce „Pobierz program” wystarczy pobrać aktualną wersję, a następnie dokonać jej instalacji.

Automatyczna aktualizacja

W przypadku, gdy po uruchomieniu programu WPF Asystent pojawi się okno „Pobieranie aktualizacji” wystarczy zaczekać, aż plik zostanie pobrany, a następnie wybrać przycisk „OK”.

W dalszej kolejności należy ponownie uruchomić program, a na ekranie wyświetli się okno jak poniżej. Wybieramy opcję „aktualizuj teraz”.

Po zakończonej aktualizacji wyświetli się okno z informacją o ukończonej instalacji. Zatwierdzamy przyciskiem „zakończ”. Program jest zaktualizowany.

W przypadku, gdy konieczne jest pobranie aktualizacji programu, a nie pojawiła się ona w sposób automatyczny przy jego uruchamianiu, musimy wykonać to ręcznie.

Ręczna aktualizacja

W celu ręcznej aktualizacji programu należy kliknąć w poniższy link https://wpfa6.curulis.pl/Account/Login oraz zalogować się do panelu subskrypcyjnego.

Następnie należy wybrać zakładkę „Pobierz program”, znajdującą się po prawej stronie. Aktualna wersja programu zostanie pobrana automatycznie zgodnie z krokami przedstawionymi na początku. Szerzej proces aktualizacji opisany został tutaj.

Zaktualizowano 6 października 2021

Czy ten wpis był pomocny?

Powiązane artykuły