Autorozliczenie

Na podstawie wieloletnich doświadczeń zauważono, że najczęściej stosowaną w praktyce samorządów metodą wyzerowania budżetu w kolejnych latach prognozy (z wyjątkiem roku budżetowego) jest odpowiednie kształtowanie wielkości wiersza 11.5 (nowe wydatki inwestycyjne).

Rozlicz WPF

Funkcja autorozliczenia umożliwia automatyczne rozliczenie budżetu, tj. wyzerowanie wiersza 17 (rozliczenie budżetu) wieloletniej prognozy finansowej. Umożliwia zatem wyzerowanie budżetu poprzez odpowiednie zwiększenie lub zmniejszenie wartości tej pozycji. W przypadku braku środków w pozycji nowe wydatki inwestycyjne, program zakomunikuje brak możliwości rozliczenia budżetu. W takiej sytuacji należy zastanowić się nad innym rozwiązaniem, np. zmianą wielkości prognozowanych dochodów lub wydatków.

Zaktualizowano Grudzień 2, 2019

Czy ten wpis był pomocny?

Powiązane artykuły