1. Home
  2. Zarządzanie zobowiązaniami
  3. Dodawanie nowego zobowiązania (kredyt, pożyczka, obligacje)

Dodawanie nowego zobowiązania (kredyt, pożyczka, obligacje)

Zakładka „Kredyty” służy do dodawania kredytów, poręczeń i umów, a także do zarządzania zobowiązaniami jednostki. W tym module wyświetlane są także informacje na temat ogólnych wartości odsetek, długu itd. w kolejnych latach.

Wprowadzanie nowego zobowiązania

Poniżej zaprezentowano, jak wygląda główne okno zakładki „Kredyty”.

W celu dodania nowego zobowiązania (kredyt, pożyczka lub obligacje), należy otworzyć odpowiedni dokument WPF oraz wybrać opcję „Kredyty”. W dalszej kolejności należy kliknąć opcję „Dodaj”, a następnie „Kredyt”.

Po wykonaniu powyższych czynności, otworzy się okienko pozwalające zdefiniować parametry nowego zobowiązania. Należy rozpocząć pracę od nazwania kredytu, a później uzupełnienia reszty pól.

Na wyświetlonym oknie należy zdefiniować podstawę oprocentowania (WIBOR 1M, WIBOR 3M, WIBOR 6M LUB WIBOR 1R). W przypadku, gdy kredyt posiada inną podstawę oprocentowania niż WIBOR, należy wybrać z rozwijanego menu opcję „Własna” i wpisać oprocentowanie.

Dodatkowo, w tym miejscu należy także określić planowany okres spłaty nowego zobowiązania oraz uzupełnić przewidywany poziom marży. W przypadku, gdy planowane jest zastosowanie wyłączeń, niezbędne jest zaznaczenie opcji „Wyłączenia”. Ponadto, jeśli rozpisywany jest kredyt, który został już zaciągnięty, należy zaznaczyć opcję „Historyczny”. Wówczas spłaty takiego zobowiązania pojawią się w wierszu 10.6 w WPF.

Po kliknięciu „OK”, otworzy się tabela amortyzacyjna spłaty nowego zobowiązania.
W tabeli należy uzupełnić transzę oraz zaplanować spłatę nowego zobowiązania.
W przypadku stosowania wyłączeń, należy uzupełnić odpowiednie kolumny.

Przy planowaniu spłaty nowego zobowiązania, warto skorzystać z danych prezentowanych w kolumnach „Zapas na płatność” oraz „Maksymalna płatność”. Program WPF Asystent, na podstawie danych budżetowych zawartych w konkretnym WPF, prezentuje możliwości danej JST do obsługi nowego zadłużenia. Kolumna „Zapas na płatność” prezentuje kwotowy zapas na wskaźniku z art. 243 UoFP. To znaczy, że w tej kolumnie ukazane są środki, które jednostka może jeszcze wykorzystać na spłatę kredytów w danym roku. Zaś kolumna „Maksymalna płatność” przedstawia limit płatności w danym roku, którego jednostka nie może przekroczyć, aby spełniać wskaźnik z art. 243 UoFP. Obie kolumny są bardzo pomocne przy dostosowaniu harmonogramu spłaty nowego zadłużenia do możliwości budżetu. Po uzupełnieniu wszystkich danych, aby zapisać, użytkownik musi jedynie kliknąć „Zatwierdź zmiany”.

Wyłączenia w zobowiązaniach

Zaznaczenie wariantu „Wyłączenia” wywoła wyświetlenie w tabeli kredytowej kolumn umożliwiających uzupełnienie wyłączeń określonych w art. 243 ust 3 Ustawy o Finansach Publicznych oraz wyłączeń związanych z COVID-19.

Dodatkowe opcje wyłączeń:

  • Wcześniejsza spłata – zaznaczenie tego wariantu wywoła wyświetlenie w tabeli kredytowej kolumn umożliwiających uzupełnienie wyłączeń dotyczących wcześniejszej spłaty zobowiązania (określonych w art. 243 ust. 3b Ustawy o Finansach Publicznych);
  • UE (min 60%) – zaznaczenie tego wariantu wywoła wyświetlenie w tabeli kredytowej kolumn umożliwiających uzupełnienie wyłączeń na wkład krajowy (określonych art. 243 ust. 3a Ustawy o Finansach Publicznych).

Skróty klawiszowe przydatne w module kredytowym

Aby skopiować wartości w tabeli zobowiązania można użyć standardowych skrótów klawiszowych Ctrl+C (kopiuj) i Ctrl+V (wklej). Aby uzupełnić kolumnę tymi samymi wartościami, np. identyczne wartości spłat rat kapitałowych w poszczególnych latach, można uzupełnić wartość w pierwszym roku, a następnie ustawić się w tej komórce i użyć skrótu klawiszowego Ctrl+E. Powyższy skrót spowoduje uzupełnienie kolumny „w dół” wartościami z komórki, którą zaznaczyliśmy.

Zaktualizowano 8 września 2021

Czy ten wpis był pomocny?

Powiązane artykuły