1. Home
  2. Szczegółowa prognoza dochodów i wydatków
  3. Dodawanie paragrafów w okienku dodawania wiersza do szczegółowej prognozy

Dodawanie paragrafów w okienku dodawania wiersza do szczegółowej prognozy

Pierwszym krokiem w celu sporządzenia szczegółowej prognozy jest przygotowanie merytoryczne tj. wybór szczegółowych pozycji oraz sposobu podziału wiersza nadrzędnego (pozycje+ składniki lub wersja „w tym”). Kolejnym krokiem jest dodanie szczegółowych pozycji oraz paragrafów do słownika symboli paragrafów.

Przygotowanie merytoryczne szczegółowej prognozy składa się z dwóch punktów:

  • sporządzenie listy paragrafów/ wierszy, które chcielibyśmy umieścić w szczegółowej prognozie,
  • wybór sposobu tworzenia szczegółowej prognozy w poszczególnych pozycjach (podział na składniki i dopełnienie; sposób „w tym”).

Proces szczegółowej prognozy należy zacząć od otworzenia modułu „Szczegółowa prognoza”.

Następnie użytkownik musi wybrać z rozwijanej listy wersję dokumentu, którą chce zmodyfikować.

Gdy otworzy się moduł „Szczegółowa prognoza” trzeba wybrać wiersz nadrzędny, który zamierza się uszczegółowić i kliknąć funkcję „Dodaj”.

Następnie należy uzupełnić odpowiednio okno „Dodaj wiersz”.

Poniżej wyjaśniono znaczenie pul z powyższej grafiki, które wymagają uzupełnienia.

Wiersz nadrzędny – pozycja, która będzie uszczegóławiana

Wiersz poprzedzający – wiersz, który jest poprzedzający w stosunku do dodawanej (program ustawia wartość domyślną, zwykle jest nim wiersz nadrzędny. Kolejność można zmieniać w programie przy użyciu myszki – chwytanie i przenoszenie pozycji w górę lub w dół)

Symbol – numer wprowadzanej pozycji X.X.X

Opis –  nazwa wprowadzanej pozycji np. z podatku rolnego

Pole „Przeliczaj wskaźnikami” – wybieramy, aby wiersz można było przeliczać wg wskaźników (zawsze zaznaczamy tą opcję)

Pole „Jest składnikiem” – użytkownik wybiera decydując się na uszczegóławianie pozycji według sposobu A; decydując się na sposób B pole zostawiamy puste (o sposobach tutaj)

Pole „Dopełnia podział” – – wybieramy decydując się na uszczegóławianie pozycji według sposobu A (zaznaczamy to pole tylko przy pozycjach „pozostałe…”); decydując się na sposób B pole zostawiamy puste

Przykład z zastosowaniem sposobu A (składniki+ wiersz dopełniający) znajduje się tutaj, zaś opis z sposobem B („w tym”) tutaj.

Symbole paragrafów – przypisujemy domyślną nazwę symbolu oraz jego opis

Po naciśnięciu plusa obok pola „Symbole paragrafów” użytkownikowi pojawi się następujące okno. W nim należy zdefiniować nowy „Symbol”, uzupełnić „Opis” i pozostałe dane, np. „Symbol” – „DBrol”, „Opis” – „Podatek rolny”.

Po naciśnięciu „OK” w oknie „Symbol paragrafu” i „Dodaj wiersz” zapiszą się wprowadzane zmiany.

Zaktualizowano 13 października 2021

Czy ten wpis był pomocny?

Powiązane artykuły