1. Home
  2. Zarządzanie zobowiązaniami
  3. Dodawanie poręczeń i gwarancji

Dodawanie poręczeń i gwarancji

Zakładka „Kredyty” służy do zarządzania zobowiązaniami jednostki, dodawania kredytów, umów, a także poręczeń. Aby dodać nowe poręczenie, należy wybrać zakładkę „Kredyty”, a następnie kliknąć „Dodaj” i z rozwijanej listy wybrać „Poręczenie”.

Po wykonaniu powyższych czynności, otworzy się okienko pozwalające zdefiniować parametry nowego poręczenia. Należy wpisać nazwę nowego poręczenia oraz zdefiniować okres jego obowiązywania. Jeśli planowany wydatek bieżący z tytułu gwarancji i poręczeń podlegać ma wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, należy zaznaczyć opcję „Wyłączenia”.

Po zatwierdzeniu parametrów nowego poręczenia za pomocą przycisku „OK”, doda się nowa pozycja w module kredytowym o nazwie „Poręczenie”. Poprzez podwójne kliknięcie lewym przyciskiem myszy użytkownik może otworzyć „Plan spłat- Poręczenie”.

Ukazana tabela umożliwia rozpisanie wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji w poszczególnych latach. Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji, podlegające wyłączeniom z art. 243 ustawy o finansach publicznych, należy uzupełnić w kolumnie „Wyłączenia UE (raty)”.

Zaktualizowano 13 września 2021

Czy ten wpis był pomocny?

Powiązane artykuły