1. Home
  2. Informacja roczna
  3. Dokumenty potrzebne do przygotowania informacji rocznej

Dokumenty potrzebne do przygotowania informacji rocznej

Sprawdź jakie dokumenty są niezbędne, aby prawidłowo opracować informację roczną w programie WPF Asystent.

Pierwszym krokiem do wygenerowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej będzie wgranie z systemu BeSTi@ do bazy programu WPF Asystent uchwały w sprawie WPF.

Następnie konieczne będzie dodanie w ten sam sposób zmiany uchwały w sprawie WPF (ostatniej podjętej przed 31 grudnia).

W przypadku, gdy w okresie od ostatniej zmiany WPF do 31 grudnia miały miejsce zarządzenia zmieniające budżet istnieje możliwość wygenerowania w programie „sztucznej” zmiany WPF, która umożliwi nam uwzględnienie tych danych w informacji rocznej.

Aby to zrobić, po wgraniu ostatniej zmiany, należy sporządzić jej kopie (szerzej opisane tutaj), a następnie przeliczyć ją przez budżet (szerzej opisane tutaj). Tak przygotowany, aktualny plik wykorzystany zostanie w kreatorze zamiast ostatniej podjętej zmiany WPF.

Po skutecznym wgraniu opisanych plików do programu powinny one być widoczne na liście dokumentów (jak na poniższej grafice). Warto upewnić się, czy wgrana uchwała WPF w kolumnie „Kategoria” ma status „WPF”, natomiast ostatnia zmiana czy też przygotowany przez nas plik ze zaktualizowanym budżetem ma status „Zmiany WPF”.

Zaktualizowano 14 września 2021

Czy ten wpis był pomocny?

Powiązane artykuły