1. Home
  2. Dodatkowe funkcje programu
  3. Działanie autorozliczenia budżetu

Działanie autorozliczenia budżetu

Na podstawie wieloletnich doświadczeń zauważono, że najczęściej stosowaną w praktyce samorządów metodą wyzerowania budżetu w kolejnych latach prognozy (z wyjątkiem roku budżetowego) jest odpowiednie kształtowanie wielkości wiersza 2.2.1 (inwestycji i zakupów inwestycyjnych, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy). Na podstawie tych spostrzeżeń utworzono funkcję autorozliczenia budżetu.

Rozliczenie dokumentu WPF

Funkcja autorozliczenia pozwala na automatyczne rozliczenie budżetu, tj. wyzerowanie wiersza 13 wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku nadwyżki budżetowej nadprogramowe środki przeniesione zostaną do pozycji 2.2.1, natomiast gdy w wierszu 13 otrzymamy wartość ujemną program umniejszy pozycję 2.2.1 o brakujące środki, tak aby budżet mógł zostać rozliczony do zera.

W przypadku braku wystarczającej ilości środków w pozycji 2.2.1 program zakomunikuje brak możliwości rozliczenia budżetu. W takiej sytuacji należy zastanowić się nad innym rozwiązaniem, np. zmianą wielkości prognozowanych dochodów lub wydatków.

Zdolność inwestycyjna

Przydatną wskazówką może okazać się również wiersz 13z „Zdolność inwestycyjna”. Informuje on nas o tym, jaką planowaną zdolność inwestycyjną na dany rok jednostka posiada. Może okazać się to pomocne w planowaniu przedsięwzięć na poszczególne lata Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Zaktualizowano 3 września 2021

Czy ten wpis był pomocny?

Powiązane artykuły