1. Home
  2. Dodatkowe funkcje programu
  3. Działanie modułu „Zadłużenie”

Działanie modułu „Zadłużenie”

Moduł ten obrazowo przedstawia, jak kształtuje się długoterminowa spłata i obsługa zobowiązań. Ukazane w nim są wielkości faktycznej, planowanej oraz maksymalnej obsługi zadłużenia  (również po wyłączeniach z art. 243 ust. 3 UoFP), jak również poręczenia i gwarancji.

Dane tabelaryczne

W tabeli poniżej procentowo zostały ukazane wszystkie interesujące nas wartości. Wiersz „Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)” to odpowiednik lewej strony wzoru, natomiast „Maksymalna obsługa zadłużenia” stanowi prawą stronę. W przedostatnim wierszu tabeli znajduje się informacja o spełnieniu lub niespełnieniu wskaźnika z art. 243. Ostatni wiersz zawiera informację o tym jaki jest „Zapas na płatność„.

Zapas na płatność w tabeli powyżej wskazuje użytkownikowi wartościowy poziom w zł, ile dodatkowo można spłacić zadłużenia (biorąc pod uwagę spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych oraz wydatki na obsługę długu), aby nie przekroczyć wskaźnika z art. 243. Suma zapasu na płatność w latach prognozy WPF określa możliwości zadłużenia danej JST w horyzoncie prognozy. Zapas na płatność pozwala ustalić optymalny harmonogram spłaty zadłużenia, zwłaszcza podczas planowania nowych zobowiązań.

Zadłużenie ukazane na wykresie

Przedstawiony wykres prezentuje wartość, które zawiera powyższa tabela. Istnieje możliwość edycji wykresu poprzez kliknięcie na odpowiednią etykietę w legendzie. Wykres można wyeksportować do pliku jpg.

Odległość pomiędzy czerwoną przerywaną linią a linią zieloną w sposób graficzny ukazuje zapas na wskaźniku z art. 243 UoFP (czyli ile dodatkowo można jeszcze spłacić zadłużenia, aby nie przekroczyć ustawowej relacji z art. 243 UoFP).

Zaktualizowano 3 września 2021

Czy ten wpis był pomocny?

Powiązane artykuły