1. Home
  2. Zarządzanie zobowiązaniami
  3. Edycja wierszy „3 kwartał” oraz „przewidywane wykonanie” w zobowiązaniach

Edycja wierszy „3 kwartał” oraz „przewidywane wykonanie” w zobowiązaniach

Aby dokonać aktualizacji kwoty długu tak, by wartość zgodna była ze stanem faktycznym roku ubiegłego, w pierwszej kolejności należy przejść do zakładki „Kredyty”.

Następnie należy wybrać spłaty zobowiązań historycznych. Wierszami, które w dalszej części będziemy poddawać weryfikacji i modyfikacji będą wiersze dot. zeszłego roku budżetowego z dopiskiem „3kw.” oraz „pw.”.

W celu sprawdzenia, jakich danych używamy do przeliczenia wartości, wybieramy przycisk ustawień kredytu tj. „Edytuj zobowiązanie”.

W tym momencie pojawi się okno edycji kredytu. W przypadku aktualizacji kwoty długu za rok poprzedni koniecznym jest zaznaczenie pozycji „przewidywane wykonanie”. Następnie zatwierdzamy przyciskiem „OK”.

Po zatwierdzeniu kluczowym jest wprowadzenie prawidłowych wartości w wierszu „pw.”. W zależności od faktycznie zrealizowanych przychodów z tytułu umów kredytowych w wierszu przewidywane wykonanie wpisujemy konkretną kwotę, bądź też zero jeśli przychody nie były wcale realizowane.

Wartość zadłużenia została w tym momencie zmodyfikowana. Następnym krokiem będzie rozpisanie spłat kredytu w kolumnie „Rata kapitałowa” zgodnie z posiadanym harmonogramem, tak by finalnie w ostatnim wierszu „Stan końcowy” widniała wartość zero.

W dalszej kolejności wystarczy zatwierdzić zmiany, a następnie przeliczyć odsetki. Aby dowiedzieć się jak to zrobić należy kliknąć tutaj.
Wartość długu dla pw. poprzedniego roku zostanie automatycznie przeniesiona na załącznik 1.

Zaktualizowano 9 grudnia 2021

Czy ten wpis był pomocny?

Powiązane artykuły