1. Home
  2. Dodatkowe funkcje programu
  3. Funkcjonowanie modułu „Wskaźniki”

Funkcjonowanie modułu „Wskaźniki”

Moduł „Wskaźniki” jest zlokalizowany w zakładce „Dokument”, w podzakładce „Więcej”, a jego celem jest ukazanie, jak kształtuje się dynamika wzrostu dochodów, dochodów bieżących, wydatków i wydatków bieżących. Dane przedstawione są w formie tabelarycznej oraz za pomocą wykresów.

Podgląd kształtowania się wskaźników

W pierwszej części okna znajduje się tabela, taka jak zaprezentowana poniżej. Można z niej odczytać procentowe zmiany wielkości dochodów oraz wydatków w szczegółowości do dochodów i wydatków bieżących. Dzięki temu można w łatwy sposób sprawdzić jak kształtuje się dynamika w WPF.

Poniżej danych tabelarycznych znajdują się wykresy, które obrazowo ukazują dynamikę dochodów i wydatków oraz dochodów i wydatków bieżących.

Dodatkowo po kliknięciu w zakładkę „Dochody i wydatki” użytkownik ma możliwość sprawdzenia jak kształtuje się struktura dochodów i wydatków w poszczególnych latach.

Podobnie jak w przypadku dynamiki, poniżej tabeli z wartościami procentowymi znajdują się wykresy obrazujące je.

Pobieranie wykresów

Aby pobrać przedstawione wykresy należy zaznaczyć pozycję „Zapisz wykresy” i wybrać lokalizację dla zapisywanego pliku.

Zaktualizowano 3 września 2021

Czy ten wpis był pomocny?

Powiązane artykuły