1. Home
  2. Autopoprawka i uchwała WPF
  3. Importowanie danych do lat historycznych

Importowanie danych do lat historycznych

W utworzonym dokumencie, w kolumnach dotyczących lat historycznych 2015-2018 występują same 0. Dlatego, aby uzupełnić te wartości należy importować dane ze sprawozdań za poszczególne lata.

Lata historyczne dodajemy poprzez przycisk „Importuj lata historyczne”.

Po jego naciśnięciu uruchomi się „Kreator importu sprawozdań za lata historyczne”, gdzie należy nacisnąć „Dalej”.

Następnie trzeba wczytać sprawozdania Rb-27s i Rb-28s za lata 2015-2020 z dokumentu XML lub Bestii.

Po zaznaczeniu odpowiednich sprawozdań zostaną one wprowadzone do załącznika 1 w otwartym dokumencie.

Ostatnim krokiem jest „Kończenie pracy kreatora”. Po naciśnięciu „Zakończ” tabela WPF zostanie przeliczona, a lata historyczne będą uzupełnione.

Zaktualizowano 30 czerwca 2022

Czy ten wpis był pomocny?

Powiązane artykuły