1. Home
  2. Informacja półroczna
  3. Weryfikacja wybranych pozycji informacji półrocznej

Weryfikacja wybranych pozycji informacji półrocznej

Program WPF Asystent umożliwia sporządzenie informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze. Po zakończeniu pracy w kreatorze należy dokonać weryfikacji danych przedstawionych w wygenerowanym dokumencie.

Weryfikacja danych przez użytkownika

Po wykonaniu wszystkich czynności opisanych w instrukcji http://jak-wygenerowac-informacje-polroczna-o-ksztaltowaniu-sie-wpf wygenerowany zostanie dokument w postaci arkusza w ujęciu tabelarycznym. Ważne, aby odpowiednio zweryfikować lub uzupełnić komórki w tabelach, w których konieczna jest wiedza użytkownika. W programie pozycje te podświetlają się na żółto i dotyczą:

  • wydatków na obsługę długu: poz. 2.1.3.1; poz. 2.1.3.2; poz. 2.1.3.3; 

Dotyczy to zastosowanych wyłączeń wartości odsetek ze wskaźnika obsługi zadłużenia w związku z realizacją projektów unijnych. Program w takim przypadku podświetla na żółto komórki, w których należy dokonać weryfikacji kwot dotyczących wykonania w I półroczu.

  • wyłączeń spłat zobowiązań: poz.5.1.1; poz. 5.1.1.1; poz. 5.1.1.2;

Dotyczy to zastosowanych wyłączeń wartości rat kapitałowych ze wskaźnika obsługi zadłużenia w związku z realizacją projektów unijnych. Program w takim przypadku podświetla na żółto komórki, w których należy dokonać weryfikacji kwot dotyczących wykonania w I półroczu.

  • kwot zobowiązań związku współtworzonego przez daną jst: poz. 10.4;

Dotyczy to realizacji zobowiązań związku współtworzonego przez daną jst, których wykonania nie może zostać odczytane na podstawie sprawozdań finansowych, przez co należy ręcznie uzupełnić stan w I półroczu. Jeżeli jst nie planowała tego rodzaju zobowiązań pozycja 10.4 nie podświetla się na żółto, tak jak przedstawiono na obrazku poniżej. 

  • wyłączeń wydatków bieżących: poz. 10.11;

Dotyczy to, np. wydatków bieżących przeznaczonych na pomoc dla mieszkańców Ukrainy. Jeżeli wprowadzono tego rodzaju wydatki, należy zweryfikować czy wskazana wartość jest prawidłowa. Jeżeli nie ujęto wydatków bieżących w tej pozycji, należy pozostawić wartość „0”.

  • wykonania przedsięwzięć (załącznik 2 WPF).

W sprawozdaniach finansowych za II kwartał nie znajdują się informacje pozwalające na automatyczne wyodrębnienie danych dotyczących wykonania poszczególnych przedsięwzięć. Dlatego też w wygenerowanej informacji półrocznej niezbędne są uzupełnienia w tym zakresie przez użytkownika.

W zakładce „przedsięwzięcia” należy wskazać wykonanie wydatków w ramach poszczególnych przedsięwzięć na półrocze. Program podpowiada, w których komórkach w tabeli należy wpisać wartości oraz automatycznie sumuje pozycje nadrzędne i przelicza stopień realizacji w I półroczu, a także przenosi odpowiednie wartości do zakładki „wykonanie WPF” w poz. 10.1; poz. 10.1.1 oraz poz. 10.1.2.

Polecamy zapoznanie się z poniższym nagraniem, na którym szczegółowo wytłumaczono potrzebę oraz sposób weryfikacji danych przez użytkownika.

Zaktualizowano 27 lipca 2022

Czy ten wpis był pomocny?

Powiązane artykuły