1. Home
  2. Projekt WPF
  3. Dodawanie kredytu w celu zrównoważenia budżetu

Dodawanie kredytu w celu zrównoważenia budżetu

W przypadku braku możliwości skorygowania niedoborów płynności w latach prognozy z pozycji 2.2.1 (Inwestycje i zakupy inwestycyjne) koniecznym będzie zaciągniecie nowego zobowiązania.

Aby dodać kredyt w danym roku prognozy należy przejść do zakładki Kredyty. Nowe zobowiązanie dodamy wybierając opcje Dodaj, a następnie podpozycje Kredyt.

W następnym kroku koniecznym jest określenie wszystkich właściwości kredytu. W oknie dodawania kredytu wybierane są kluczowe parametry planowanego kredytu (nazwa, rok zaciągnięcia zobowiązania, WIBOR, marża, częstotliwość spłat).

Następnie dodawane są transze (wartość, na którą budżet się nie rozlicza) oraz plan spłaty kredytu (raty kapitałowe).

Ostatni etap to przeliczanie odsetek od planowanego zobowiązania. W tym celu należy wybrać opcję Przelicz odsetki. Po pojawieniu się okna określić należy od kiedy chcemy rozpocząć przeliczanie, a następnie zatwierdzić przyciskiem OK.

Zaktualizowano 10 września 2021

Czy ten wpis był pomocny?

Powiązane artykuły