1. Home
  2. Zarządzanie zobowiązaniami
  3. Dodawanie nowego zobowiązanie na ubytek w dochodach podatkowych spowodowany COVID-19

Dodawanie nowego zobowiązanie na ubytek w dochodach podatkowych spowodowany COVID-19

W związku z trudną sytuacją spowodowaną epidemią, JST otrzymały możliwość zaciągania, wyłączonych ze wskaźnika, zobowiązań na ubytek w dochodach podatkowych. W celu dodania nowego zobowiązania (kredyt, pożyczka, emisja obligacji komunalnych), należy otworzyć odpowiedni dokument WPF oraz wybrać opcję „Kredyty”.

Będąc w module kredytowym należy kliknąć opcję „Dodaj”, a następnie „Kredyt”. Powyższe czynności prezentuje grafika poniżej.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie zadl-3.png

Po wykonaniu powyższych czynności, otworzy się okienko pozwalające zdefiniować parametry nowego zobowiązania. W tym miejscu należy określić planowany okres spłaty nowego zobowiązania oraz uzupełnić przewidywany poziom marży. Niezbędne jest również zaznaczenie opcji „Wyłączenia”.

Po kliknięciu „OK”, otworzy się tabela amortyzacyjna spłaty nowego zobowiązania. W tabeli należy uzupełnić transzę oraz zaplanować spłatę nowego zobowiązania. W kolejnym kroku można automatycznie przeliczyć odsetki, wybierając „Przelicz odsetki”. Wybór tej opcji spowoduje wyświetlenie okienka umożliwiającego wybór okresu, od którego planujemy rozpocząć przeliczenie odsetek. Po zatwierdzeniu przyciskiem „OK”, nastąpi przeliczenie odsetek, zgodnie z przyjętymi założeniami podczas definiowania parametrów zadłużenia.

W kolejnym etapie należy uzupełnić wyłączenia COVID-19, dotyczące spłaty zadłużenia w kolumnie „Wyłączenie COVID-19 (raty)”. Następnie poprzez opcję „Przelicz wyłączenia” program automatycznie przeliczy kolumnę „Wyłączenie COVID-19 (odsetki)”.

Po kliknięciu „Zatwierdź zmiany”, wprowadzone dane zapiszą się i będą widoczne na załączniku 1 WPF.

Zaktualizowano 7 września 2021

Czy ten wpis był pomocny?

Powiązane artykuły