1. Home
  2. Wersja testowa programu WPF Asystent
  3. Krok 6. Jak przebiega proces konfiguracji bazy danych?
  1. Home
  2. Zakup programu WPF Asystent
  3. Krok 6. Jak przebiega proces konfiguracji bazy danych?

Krok 6. Jak przebiega proces konfiguracji bazy danych?

Konfiguracja połączenia z bazą danych

Punkt 1.

Po ukończeniu instalacji należy uruchomić program, następnie w oknie logowania należy wybrać profil połączenia z bazą danych, klikając „Połącz z bazą danych”.

Punkt 2.

Zostaniesz przekierowany do Kreatora konfiguracji połączenia z bazą danych. Podczas ustawień bazy danych zaleca się wsparcie techniczne ze strony administratora systemu (zazwyczaj jest to Informatyk). W większości JST w ramach polityki bezpieczeństwa uprawnienia nadane pracownikom przez administratora są ograniczone.

Punkt 3.

W polu Adres serwera najczęściej wskazuje się ten sam adres serwera, na którym zainstalowana jest baza programu BeSTi@. Potrzebne informacje dotyczące parametrów połączenia z bazą można uzyskać logując się do BeSTii, a następnie w zakładce Plik, wybrać z rozwijanej listy opcję Baza danych. Szukany adres znajduje się w zakładce Serwer.

Punkt 4.

W polu Identyfikacja wybierz z rozwijanej listy odpowiedni sposób uwierzytelniania, w zdecydowanej większości przypadków będzie to SQL.

Jeżeli zaznaczysz tryb SQL musisz wprowadzić nazwę Użytkownika (najczęściej jest to nazwa: „sa” czyli domyślny login administratora) oraz Hasło do bazy Bestii.

Widok przy wyborze trybu SQL

Jeżeli jednak zdecydujesz się na wybór trybu Windows, uwierzytelnianie nastąpi poprzez konto zalogowanego użytkownika, co oznacza, że pola Użytkownik oraz Hasło muszą pozostać puste.

Widok przy wyborze trybu SQL

Punkt 5.

W polu Nazwa bazy danych można wprowadzić nazwę bazy, która zostanie utworzona przez program. Domyślną nazwą tworzonej bazy danych jest „WpfAsystent7„.

Punkt 6.

Po uzupełnieniu wszystkich informacji należy kliknąć opcję Wybierz. Program sprawdzi połączenie z bazą Bestii, utworzy własną bazę, a następnie przeprowadzi jej instalację.

Sprawdzenie połączenia z bazą Bestii

Tworzenie bazy danych programu WPF Asystent 7

Punkt 7.

Po udanym sprawdzeniu połączenia z bazą Bestii i utworzeniu bazy programu WPF Asystent 7, cały proces konfiguracji powinien zakończyć się sukcesem.

Kreator konfiguracji WPF Asystent

Punkt 8.

Przy pierwszej próbie wgrania dowolnego pliku z BeSTii do programu WPF Asystent należy dokonać konfiguracji profilu połączenia z systemem BeSTi@.

Jak wgrać dokument z BeSTII

Komunikat dotyczący braku połączenia z bazą BeSTII

Konfiguracji domyślnego profilu połączenia z bazą programu BeSTI@ można dokonać zaznaczając przycisk OK.

W oknie Opcje programu możliwe jest dokończenie konfiguracji bazy programu z bazą sytemu BeSTI@.

Wystarczy kliknąć w czerwony napis ,,Nie ustawiono. Kliknij aby skonfigurować” oraz uzupełnić pola (w razie problemu patrz Punkt 3 i 4). Domyślna nazwa bazy danych to „Bestia”. Jeżeli pola zostaną uzupełnione, kliknij przycisk Wybierz.

Baza danych została skonfigurowana pomyślnie.

Punkt 9.

Konfiguracji domyślnego profilu z bazą BeSTII można również dokonać w zakładce Ustawienia, która znajduje się po zaznaczeniu zielonego pola w lewym górnym rogu.

Zaktualizowano 15 kwietnia, 2020

Czy ten wpis był pomocny?

Powiązane artykuły