1. Home
  2. Podstawowe funkcje programu
  3. Jak utworzyć nowy dokument i wgrać go do programu?

Jak utworzyć nowy dokument i wgrać go do programu?

Po uruchomieniu programu, w celu stworzenia nowego dokumentu WPF należy kliknąć przycisk Nowa WPF, który znajduje się w lewym górnym rogu okna i wybrać interesującą nas opcję tworzenia nowego dokumentu. Następnie należy wybrać pożądany plik XML z poniżej przedstawionego okna i kliknąć pozycję Utwórz.

Nowa WPF z BeSTii

Importowanie pliku WPF bezpośrednio z BeSTii to bardzo istotna funkcja w programie WPF Asystent. Używając tej opcji, użytkownik może zaimportować plik z Systemu Zarządzania Budżetem Jednostek Samorządu Terytorialnego BeSTi@ bez konieczności uprzedniego eksportu do pliku XML.

Nowa WPF z XML

Po wybraniu tej opcji użytkownik może utworzyć dokument na podstawie pliku w formacie XML (format używany przez oprogramowanie BeSTi@ – w takim formacie należy wyeksportować dokument z BeSTii). W zakładce Narzędzia główne z rozwijanej listy należy zaznaczyć opcję Z XML, następnie nastąpi import dokumentu.

By zaimportować dokument z BeSTii należy zaznaczyć odpowiedni plik (najczęściej będzie to ostatni wysłany do RIO). Aby zatwierdzić dokonany poprzednio wybór należy należy kliknąć opcję Dalej. W następnym oknie użytkownik dokonuje wyboru słownika, zgodnie z tym pod jaką Regionalną Izbę Obrachunkową podlega oraz określa właściwości dokumentu i zaznacza opcję Dalej. Jeżeli dla jednostki, dla której tworzony jest dokument, nie ma słownika dedykowanego dla odpowiedniej RIO, należy wybrać słownik Główny.

Po wykonaniu powyższych kroków następuje wgranie pliku z systemu BeSTi@ do programu WPF Asystent.

Zaktualizowano Grudzień 2, 2019

Czy ten wpis był pomocny?

Powiązane artykuły