1. Home
  2. Zmiana WPF
  3. Krok 7. Jak wygenerować autoobjaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej?

Krok 7. Jak wygenerować autoobjaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej?

Wraz z utworzoną zmianą jest możliwość wygenerowania objaśnień przyjętych wartości w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Moduł autoobjaśnienia

Aby wygenerować autoobjaśnienia należy wgrać do programu ostatnią wysłaną do Regionalnej Izby Obrachunkowej zmianę. Sam proces generowania objaśnień polega na uruchomieniu dokonanej zmiany, następnie w zakładce Dokument w module Objaśnienia należy zaznaczyć opcję Generuj. Po zapisaniu dokumentu, eksporcie i wgraniu pliku XML do BeSTii tekst objaśnień również się zaimportuje.

Edycja autoobjaśnień

W objaśnieniach można dokonywać edycji tekstu (przebiega to w podobny sposób, jak w innych edytorach tekstu). Za pomocą tej funkcji można również wygenerować obszerne objaśnienia do uchwały WPF oraz do projektu WPF na podstawie danych z przygotowanego dokumentu (należy wówczas zwrócić uwagę na status dokumentu: WPF lub Projekt WPF).

Objaśnienia poglądowe

Przykładowe objaśnienia do zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały przedstawione poniżej.

Zaktualizowano Grudzień 2, 2019

Czy ten wpis był pomocny?

Powiązane artykuły