1. Home
  2. Zmiana WPF
  3. Krok 7. Jak wygenerować autoobjaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej?

Krok 7. Jak wygenerować autoobjaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej?

Wraz z utworzoną zmianą jest możliwość wygenerowania objaśnień przyjętych wartości w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Moduł autoobjaśnienia

Aby wygenerować autoobjaśnienia należy wgrać do programu ostatnią wysłaną do Regionalnej Izby Obrachunkowej zmianę. Sam proces generowania objaśnień polega na uruchomieniu zmiany, następnie w zakładce Dokument w module Objaśnienia należy zaznaczyć opcję Generuj.

Dokonaj wyboru dokumentu bazowego, do którego będą porównywane wartości.

Zdecyduj czy chcesz dołączyć objaśnienia z bazowego dokumentu oraz wybierz jeden z wariantów dostępnych objaśnień.

Za pomocą tej funkcji można również wygenerować obszerne objaśnienia do uchwały WPF oraz do projektu WPF na podstawie danych z przygotowanego dokumentu (należy wówczas zwrócić uwagę na status dokumentu: WPF lub Projekt WPF).

Edycja autoobjaśnień

W objaśnieniach można dokonywać edycji tekstu (przebiega to w podobny sposób, jak w innych edytorach tekstu).

Objaśnienia poglądowe

Przykładowe objaśnienia w wariancie podstawowym do zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały przedstawione poniżej.

Przykładowe objaśnienia w wariancie rozszerzonym do zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały przedstawione poniżej.

Zaktualizowano 29 maja, 2020

Czy ten wpis był pomocny?

Powiązane artykuły