1. Home
  2. Informacja półroczna
  3. Jak wygenerować informację półroczną o kształtowaniu się WPF?

Jak wygenerować informację półroczną o kształtowaniu się WPF?

Z tego artykułu dowiesz się, jak za pomocą kreator sporządzić informacje o kształtowaniu się wieloletniej prognozy za I półrocze.

Etapy sporządzenia informacji półrocznej

Po kliknięciu w ikonę kreatora informacji półrocznej pojawi się okno, w którym użytkownik poproszony zostanie o uzupełnienie niezbędnych informacji.

1. W pierwszym kroku należy dokonać wyboru dokumentu bazowego, tj. dokumentu uchwały WPF.

2. W drugim oknie użytkownik poproszony zostanie o wybór ostatniej zmiany WPF w I półroczu roku budżetowego.

3. Ostatnim krokiem jest zaznaczenie sprawozdań z wykonania budżetu za II kwartał (IV kwartał) roku budżetowego.

Po wykonaniu powyższych czynności wygenerowany zostanie dokument w postaci arkusza składającego się z czterech tabel, w których przedstawione zostaną kolejno informacje o wykonaniu: wieloletniej prognozy finansowej, dochodów, wydatków oraz przedsięwzięć wieloletnich.

Zaktualizowano Kwiecień 3, 2020

Czy ten wpis był pomocny?

Powiązane artykuły