1. Home
  2. Informacja półroczna
  3. Kreator informacji półrocznej WPF Asystent

Kreator informacji półrocznej WPF Asystent

Sprawdź, jak za pomocą kreatora informacji półrocznej programu WPF Asystent sporządzić informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze.

Kreator informacji półrocznej

Etapy sporządzenia informacji półrocznej

Po kliknięciu w ikonę kreatora informacji półrocznej pojawi się okno, w którym użytkownik poproszony zostanie o wybór sposobu utworzenia dokumentu: automatyczny lub ręczny.

Ręczne generowanie dokumentu

Krok 1. Wybieramy ręczne generowanie dokumentu i naciskamy przycisk „następny”.

Teraz należy wgrać uchwałę WPF do programu. Wybieramy „Wgraj WPF z Bestii” jeżeli posiadamy połączenie z bazą Bestii, jeśli nie to naciskamy „Wgraj WPF z XML” i wykorzystujemy w tym celu zapisane na dysku pliki xml.

 Po otwarciu kreatora należy wybrać wgraną uchwałę WPF i nacisnąć przycisk „następny”.

Krok 2. W kolejnym kroku wgrywamy zmianę WPF wprowadzoną przed dniem 30 czerwca 2022 roku. Podobnie jak wcześniej wybieramy „Wgraj WPF z Bestii” jeżeli posiadamy połączenie z bazą Bestii, jeśli nie to naciskamy „Wgraj WPF z XML” i wykorzystujemy w tym celu zapisane na dysku pliki xml.

Teraz należy wybrać wgraną zmianę WPF i ponownie nacisnąć „następny”.

Krok 3. W tym momencie pojawi się okno dotyczące wyboru sprawozdań za II kwartał (czyli następujących sprawozdań półrocznych: Rb- 27s, Rb-28s, Rb- NDS, Rb-Z).

Aby pobrać sprawozdania z Bestii naciskamy na zielone logo Bestii z napisem „dodaj z Bestii”. Wówczas otworzy się okno umożliwiające wybór sprawozdań. Zaznaczmy Rb- 27s, Rb-28s, Rb- NDS, Rb-Z i naciskamy „ok” oraz „następny”.

Jeżeli nie posiadamy połączenia z bazą Bestii możemy wgrać sprawozdania zapisane w pliku xml za pomocą przycisku „dodaj z xml”. Wybieramy pliki xml zapisane na dysku i naciskamy „następny”.

Krok 4. W ostatnim kroku pracy z generatorem pojawia się możliwość wyboru sposobu prezentowania informacji o wydatkach. Wybieramy właściwy i naciskamy „zakończ”.

Krok 5. Po wykonaniu powyższych czynności wygenerowany zostanie dokument w postaci arkusza w ujęciu tabelarycznym. Ważne, aby odpowiednio zweryfikować i uzupełnić miejsca, w których konieczna jest wiedza i ingerencja użytkownika, co dokładnie opisano tutaj.

Krok 6. Na koniec należy zapisać dokument, zgodnie z instrukcją oraz zapisać objaśnienia.

W celu ułatwienia pracy w programie poniżej zaprezentowano krok po kroku sporządzenie informacji półrocznej za pomocą ręcznego generowania dokumentu.

Automatyczne generowanie dokumentu

W przypadku wyboru automatycznego generowania informacji półrocznej, program WPF Asystent samoczynnie pobiera z bazy Bestii:

  • uchwałę WPF;
  • zmianę WPF podjętą do dnia 30 czerwca 2022 roku;
  • sprawozdania budżetowe za II kwartał (czyli następujące sprawozdania półroczne: Rb-27s, Rb-28s, Rb-NDS, Rb-Z).

Krok 1. Wybieramy automatyczne generowanie dokumentu.

Po wyborze tego sposobu program poinformuje użytkownika, które dokumenty zostaną wykorzystane. Warto zawsze dokonać weryfikacji. Jeżeli automatycznie wyświetlone dokumenty są właściwe należy potwierdzić je klikając odpowiednio na przycisk „Wgraj WPF” i „Wgraj zmianę WPF”.

Następnie wyświetli się okno importu zatwierdzonych dokumentów. 

Po zakończeniu każdego etapu wgrywania dokumentu należy nacisnąć przycisk „dalej”, a na końcu przycisk „zakończ”.

Krok 2. Po zakończeniu importu dokumentów ponownie naciskamy „następny”.

Krok 3. Ostatnim etapem jest możliwość wyboru sposobu prezentowania informacji o wydatkach. Następnie naciskamy „zakończ”

Krok 4. Po wykonaniu powyższych czynności wygenerowany zostanie dokument w postaci arkusza w ujęciu tabelarycznym. Ważne, aby odpowiednio zweryfikować i uzupełnić miejsca, w których konieczna jest wiedza i ingerencja użytkownika, co dokładnie opisano tutaj.

Krok 5. Na koniec należy zapisać dokument zgodnie z instrukcją oraz zapisać objaśnienia.

W celu ułatwienia pracy w programie poniżej zaprezentowano krok po kroku sporządzenie informacji półrocznej za pomocą automatycznego generowania dokumentu.

Zaktualizowano 27 lipca 2022

Czy ten wpis był pomocny?

Powiązane artykuły