1. Home
  2. Informacja roczna
  3. Jak wygenerować informację roczną o kształtowaniu się WPF?

Jak wygenerować informację roczną o kształtowaniu się WPF?

Artykuł zawiera informację, jak za pomocą kreatora sporządzić informacje roczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy.

Etapy sporządzenia informacji rocznej

Aby uruchomić kreator informacji rocznej wystarczy wybrać opcję Informacja roczna, która znajduje się w zakładce Narzędzia główne. Po uruchomieniu kreatora należy:

  1. W pierwszym kroku dokonać wyboru dokumentu bazowego, tj. dokumentu uchwały WPF.
  2. W drugim oknie użytkownik poproszony zostanie o wybór ostatniej zmiany WPF w 2019 r.
  3. Ostatnim krokiem jest zaznaczenie sprawozdań z wykonania budżetu za IV.

Po wykonaniu powyższych czynności wygenerowany zostanie dokument w postaci arkusza składającego się z czterech tabel, w których przedstawione zostaną kolejno informacje o wykonaniu: wieloletniej prognozy finansowej, dochodów, wydatków oraz przedsięwzięć wieloletnich.

Zaktualizowano Luty 11, 2020

Czy ten wpis był pomocny?

Powiązane artykuły