1. Home
  2. Projekt WPF
  3. Generowanie objaśnień do projektu WPF

Generowanie objaśnień do projektu WPF

Do utworzonego projektu WPF, program WPF Asystent umożliwia wygenerowanie automatycznych objaśnień do przyjętych wartości.

Moduł autoobjaśnień

Sam proces generowania objaśnień polega na uruchomieniu pliku z projektem WPF, następnie w zakładce Dokument w module Objaśnienia należy zaznaczyć opcję Generuj.

Zapisywanie objaśnień

Aby przypisać objaśnienia do pliku, po ich otwarciu, należy wybrać ikonkę Zapisz.

Aby zapisać objaśnienia do projektu WPF w dowolnym miejscu na komputerze należy wybrać ikonkę Zapisz jako.

Zaktualizowano 10 września 2021

Czy ten wpis był pomocny?

Powiązane artykuły