1. Home
  2. Projekt WPF
  3. Równoważenie budżetu w latach prognozy

Równoważenie budżetu w latach prognozy

Aby zrównoważyć budżet w latach prognozy koniecznym będzie skorzystanie z funkcji Autorozliczenie budżetu. Program dokona autorozliczenia budżetu, korygując odpowiednio pozycję 2.2.1 (Inwestycje i zakupy inwestycyjne).

Funkcja autorozliczenia pozwala na automatyczne rozliczenie budżetu, tj. wyzerowanie wiersza 13 wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku nadwyżki budżetowej nadprogramowe środki przeniesione zostaną do pozycji 2.2.1, natomiast gdy w wierszu 13 otrzymamy wartość ujemną program umniejszy pozycję 2.2.1 o brakujące środki, tak aby budżet mógł zostać rozliczony do zera.

W przypadku braku środków w pozycji 2.2.1 program zakomunikuje brak możliwości rozliczenia budżetu. Dodatkowo wskazane zostaną lata, w których problem występuje. W takiej sytuacji należy zastanowić się nad rozwiązaniem takim jak np. zaciągnięcie nowego kredytu czy zmiana wielkości prognozowanych dochodów lub wydatków.

Wartość, na którą nie rozlicza się prognoza, znajduje się na dole Załącznika 1 w pozycji nr 13.

Zaktualizowano 10 września 2021

Czy ten wpis był pomocny?

Powiązane artykuły