1. Home
  2. Informacja półroczna
  3. Dokumenty potrzebne do przygotowania informacji półrocznej

Dokumenty potrzebne do przygotowania informacji półrocznej

Sprawdź jakie dokumenty są niezbędne, aby prawidłowo opracować informację półroczną w programie WPF Asystent.

Pierwszym krokiem do wygenerowania informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za pierwsze półrocze będzie wgranie z systemu BeSTi@ do bazy programu WPF Asystent uchwały w sprawie WPF.

Następnie konieczne będzie dodanie w ten sam sposób zmiany uchwały w sprawie WPF (ostatniej podjętej przed 30 czerwca).

W przypadku, gdy w okresie od ostatniej zmiany WPF do 30 czerwca miały miejsce zarządzenia zmieniające budżet istnieje możliwość wygenerowania w programie „sztucznej” zmiany WPF, która umożliwi nam uwzględnienie tych danych w informacji półrocznej.

Aby to zrobić, po wgraniu ostatniej zmiany z pierwszego półrocza, należy sporządzić jej kopie (szerzej opisane tutaj), a następnie przeliczyć ją przez budżet (szerzej opisane tutaj). Tak przygotowany, aktualny plik wykorzystany zostanie w kreatorze zamiast ostatniej podjętej zmiany WPF.

Po skutecznym wgraniu opisanych plików do programu powinny one być widoczne na liście dokumentów (jak na poniższej grafice). Warto upewnić się, czy wgrana uchwała WPF w kolumnie „Kategoria” ma status „WPF”, natomiast ostatnia zmiana czy też przygotowany przez nas plik z zaktualizowanym budżetem ma status „Zmiany WPF”.

W tym momencie można przejść do kolejnego etapu – kreatora informacji półrocznej.

Zaktualizowano 14 lipca 2021

Czy ten wpis był pomocny?

Powiązane artykuły