1. Home
  2. Zmiana WPF
  3. Kreator dodawania i edycji zobowiązania

Kreator dodawania i edycji zobowiązania

Jeżeli w budżecie nastąpiły jakiekolwiek zmiany na zobowiązaniach, program uruchomi „Kreator dodawania i edycji zobowiązania”. Pozwoli on przenieść w prawidłowy sposób odpowiednie wartości do modułu kredytowego.

Po zakończeniu pracy z kreatorem, po dodaniu i edycji zobowiązania należy zamknąć zakładkę Import danych, a następnie przejść do modułu Kredyt w celu aktualizacji wysokości rat kredytowych oraz ponownego przeliczenia odsetek. O tym jak wprowadzać nowe zobowiązanie lub dokonać zmian w istniejącym zobowiązaniu przedstawiono w artykule Wprowadzanie nowego zobowiązania lub modyfikacja istniejącego.

Zaktualizowano 14 września 2021

Czy ten wpis był pomocny?

Powiązane artykuły