1. Home
  2. Informacja roczna
  3. Kreator informacji rocznej WPF Asystent

Kreator informacji rocznej WPF Asystent

Artykuł zawiera informacje, jak za pomocą kreatora sporządzić informację roczną o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Kreator informacji rocznej

Aby uruchomić kreator informacji rocznej wystarczy wybrać opcję Informacja roczna, która znajduje się w zakładce Narzędzia główne.

Etapy sporządzenia informacji rocznej

Po uruchomieniu kreatora należy:

  • w pierwszym kroku dokonać wyboru dokumentu bazowego, tj. dokumentu uchwały WPF;
  • w drugim oknie użytkownik poproszony zostanie o wybór ostatniej zmiany WPF w roku budżetowym;
  • ostatnim krokiem jest zaznaczenie sprawozdań z wykonania budżetu za IV kwartał.

Po wykonaniu powyższych czynności wygenerowany zostanie dokument w postaci arkusza składającego się z ośmiu tabel, w których przedstawione zostaną kolejno informacje o wykonaniu: wieloletniej prognozy finansowej, dochodów ogółem, dochodów bieżących, dochodów majątkowych, wydatków ogółem, wydatków bieżących, wydatków majątkowych oraz informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich. 

Zapoznaj się z krótkim filmem, który pokazuje jak wygenerować informację roczną o kształtowaniu się WPF w programie WPF Asystent.

Zaktualizowano 14 września 2021

Czy ten wpis był pomocny?

Powiązane artykuły