Kredyt na deficyt

Za pomocą tej funkcji program automatycznie wygeneruje kredyt na pokrycie występującego deficytu w roku budżetowym i w kolejnych latach.

Brakujące środki

Ikona tego modułu jest aktywna tylko wówczas, gdy w wierszu 17 pojawi się ujemna kwota. Transza będzie równa kwocie z wiersza 17, a program dopasuje wysokość płatności i okres spłaty tego kredytu do możliwości wskaźnika.

Program poprosi o wskazanie roku, na który ma zostać wygenerowany kredyt, po czym automatycznie przekieruje użytkownika do modułu kredytów, gdzie widniał będzie nowo utworzony kredyt na deficyt.

Zaktualizowano Listopad 4, 2019

Czy ten wpis był pomocny?

Powiązane artykuły