1. Home
  2. Projekt WPF
  3. Wgrywanie projektu WPF do BeSTii

Wgrywanie projektu WPF do BeSTii

W programie WPF Asystent za pomocą modułu Eksportuj mamy możliwość przesłania danych do systemu BeSTi@. Program umożliwia eksport Załącznika nr 1 i 2, treści uchwały oraz objaśnień.

Opcja eksportu pliku jest możliwa po wcześniejszym przejściu do Załącznika 1 projektu WPF. Po kliknięciu opcji Eksportuj, należy zapisać plik (format XML) w dowolnym miejscu (np. na pulpicie). Plik ten zawiera Załącznik 1, Załącznik 2 oraz autouchwałę i autoobjaśnienia*.

*jeżeli zostały uprzednio wygenerowane i zapisane w pliku.

Następnie w systemie BeSTi@ należy wybrać zakładkę WPF, odpowiedni rok, a następnie z listy wybrać Projekty WPF. Plik zostanie wprowadzony do systemu wykorzystując przycisk Importuj dokument z pliku XML. Warto zweryfikować poprawność przesłanych plików w BeSTii.

Zaktualizowano 10 września 2021

Czy ten wpis był pomocny?

Powiązane artykuły