1. Home
  2. Zmiana WPF
  3. Krok 3. Zmiana WPF – kreator edycji zobowiązania i weryfikator.

Krok 3. Zmiana WPF – kreator edycji zobowiązania i weryfikator.

Zmiany na zobowiązaniach

Podczas przeliczania dokumentu, gdy w budżecie nastąpiły jakiekolwiek zmiany na zobowiązaniach, program uruchomi Kreator dodawania i edycji zobowiązania. Pozwoli on przenieść w prawidłowy sposób odpowiednie wartości do modułu kredytowego. Pozycja Pozostało do przydzielenia powinna ostatecznie wynieść 0. Komunikat Gotowe będzie kończył pracy z kreatora.

Po zakończeniu pracy z kreatorem zmiany trzeba wyjść z zakładki import danych. W module Kredyt należy zdecydować o zmianach w ratach kredytu oraz ponownie przeliczyć odsetki.

Weryfikator poprawności

Aby sprawdzić poprawność dokumentu należy wybrać w zakładce Dokument moduł Weryfikator. Pozytywnie zweryfikowane części składowe dokumentu zaznaczone są zielonym znakiem. Negatywną ocenę ilustruje biały krzyżyk na czerwonym polu, natomiast pozycje, które wymagają uwagi zaznaczone są jako żółty trójkąt z wykrzyknikiem. Należy zwrócić uwagę, aby dokument bez pozytywnej weryfikacja elementów składowych nie opuścił programu, gdyż może być wypełniony błędnie.

W kolumnach została umieszczona lokalizacja błędu (Wiersz), okres, w którym wystąpił błąd (Niespełnienie tekstu w latach), formuła jaką zastosowano do liczenia błędnej wartości (Formuła) oraz Opis testu.

Zaktualizowano Grudzień 5, 2019

Czy ten wpis był pomocny?

Powiązane artykuły