1. Home
  2. Zmiana WPF
  3. Krok 3. Zmiana WPF – kreator edycji zobowiązania i weryfikator.

Krok 3. Zmiana WPF – kreator edycji zobowiązania i weryfikator.

Zmiany na zobowiązaniach

Jeżeli w budżecie nastąpiły jakiekolwiek zmiany na zobowiązaniach, program uruchomi Kreator dodawania i edycji zobowiązania. Pozwoli on przenieść w prawidłowy sposób odpowiednie wartości do modułu kredytowego. Pozycja Pozostało do przydzielenia powinna ostatecznie rozliczyć się do 0.

Po zakończeniu pracy z kreatorem dodania i edycji zobowiązania należy zamknąć zakładkę Import danych, a następnie przejść do modułu Kredyt w celu aktualizacji wysokości rat kredytowych oraz ponownie przeliczyć odsetki.

Weryfikator poprawności

Aby sprawdzić poprawność dokumentu należy wybrać w zakładce Dokument moduł Weryfikator, który znajduje się na samym końcu. Pozytywnie zweryfikowane części składowe dokumentu zaznaczone są zielonym znakiem. Negatywną ocenę ilustruje czerwony kolor, natomiast pozycje, które wymagają dodatkowej uwagi zaznaczone są żółtym kolorem. Należy zwrócić uwagę, aby dokument bez pozytywnej weryfikacji elementów składowych nie opuścił programu, gdyż może być wypełniony błędnie.

W kolumnach została umieszczona lokalizacja błędu czyli wiersz w WPF, okres, w którym wystąpił błąd (Niespełnienie tekstu w latach), formuła jaką zastosowano do liczenia błędnej wartości (Formuła) oraz opis testu.

Zaktualizowano 27 maja 2020

Czy ten wpis był pomocny?

Powiązane artykuły