Makro

PKB i inflacji

Moduł ten umożliwia przegląd bieżących oraz prognozowanych danych makroekonomicznych, które są wykorzystywane w zakładkach Dochody i Wydatki. Dane zostały przedstawione za pomocą wykresu procentowego wzrostu PKB i inflacji.

Automatyczna aktualizacja danych

Aby możliwa była aktualizacja danych, po prawej stronie wykresu, w miejscu, gdzie znajdują się stopy WIBOR, umieszczono pozycję Użyj domyślnych. Dane dotyczące stawek WIBOR pobierane są z NBP, natomiast prognozowane wielkości wzrostu (PKB i inflacja) pobierane są ze strony Ministra Finansów.

Ręczna aktualizacja danych

Jest również możliwość ręcznej edycji stóp procentowych WIBOR, aby tego dokonać  należy dwukrotnie kliknąć w pole, które zamierzamy zmienić. Zmianę stawek WIBOR można dokonać także z poziomu zakładki Ustawienia, po lewej stronie ekranu.

Zaktualizowano Grudzień 2, 2019

Czy ten wpis był pomocny?

Powiązane artykuły