1. Home
  2. Projekt WPF
  3. Prognozowanie dochodów i wydatków – wersja podstawowa
  1. Home
  2. Prognozowanie dochodów i wydatków
  3. Prognozowanie dochodów i wydatków – wersja podstawowa

Prognozowanie dochodów i wydatków – wersja podstawowa

Tworząc projekt WPF istotną kwestią jest uzupełnienie informacji o prognozowanych dochodach i wydatkach. Aby to zrobić należy wybrać ikonę „Dochody” lub „Wydatki” i zaprognozować je na okres wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z poniższą instrukcją.

Prognoza dochodów bieżących

W celu zaprognozowania dochodów bieżących należy w zakładce „Dochody” przeliczyć je w oparciu o wybrany wskaźnik. Użytkownik może skorzystać z dwóch wariantów, tj. przeliczenie przez Produkt Krajowy Brutto lub stały wskaźnik.

Aby przeliczyć dochody bieżące w oparciu o PKB należy przypisać wierszom 1.1.1 – 1.1x w kolumnie PKB wagę 100%, następnie użyć przycisku „Przelicz”.

Drugim wariantem jest prognoza w oparciu o stały wskaźnik, tj. według szacunków Skarbnika. Aby to zrobić należy przypisać wierszom 1.1.1 – 1.1x, w kolumnie „Stały”, szacowany stopień wzrostu dochodów. Na przykład można prognozować, że dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wzrosną o 5%, od osób prawnych o 3%, a pozostałe dochody bieżące o 2%. Po uzupełnieniu procentowych stóp wzrostu należy nacisnąć „Przelicz”.

W obu przypadkach po kliknięciu „Przelicz” wyskakuje okno „Przeliczanie”. Należy w nim zaznaczyć pozycje 1.1.1-1.1x, czyli wiersze dotyczące dochodów bieżących i użyć kolejny przycisk „Przelicz”.

Prognoza wydatków bieżących

W celu zaprognozowania wydatków bieżących należy w zakładce „Wydatki” przeliczyć je w oparciu o wybrany wskaźnik. Użytkownik może skorzystać z dwóch wariantów, tj. przeliczenie przez wskaźnik inflacji lub stały wskaźnik.

Aby przeliczyć wydatki bieżące w oparciu o wskaźnik inflacji należy przypisać wierszom 2.1.1 oraz 2.1x w kolumnie „Inf” wagę 100%, a następnie użyć przycisku „Przelicz”.

Drugim wariantem jest prognoza w oparciu o stały wskaźnik, tj. według szacunków Skarbnika. Aby to zrobić należy przypisać wierszom 2.1.1 i 2.1x, w kolumnie „Stały”, szacowany stopień wzrostu wydatków. Na przykład można prognozować, że wydatki bieżące wzrosną o 2%. Po uzupełnieniu procentowych stóp wzrostu należy nacisnąć „Przelicz”.

W obu przypadkach po kliknięciu „Przelicz” wyskakuje okno „Przeliczanie”. Należy w nim zaznaczyć pozycje 2.1.1 i 2.1x, czyli wiersze dotyczące wydatków bieżących i użyć kolejny przycisk „Przelicz”.

Prognoza dochodów majątkowych

Prognozując dochody majątkowe nie korzysta się ze wskaźników, lecz wpisuje się wartości ręcznie. Tak, więc dochody ze sprzedaży majątku powinny wynikać z planu sprzedaży, natomiast dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje z podpisanych umów na realizację zadania (dopuszczalne jest również ujęcie wartości planowanych dotacji).

Prognoza wydatków majątkowych

Wydatki majątkowe powinny stanowić co najmniej wartości wynikające z załącznika 2. Stąd też należy uzupełnić załącznik 2, a wartości przeniosą się automatycznie na załącznik 1. Instrukcja uzupełniania załącznika 2 znajduje się tutaj.

Zaktualizowano 24 września 2021

Czy ten wpis był pomocny?

Powiązane artykuły