1. Home
  2. Zakup programu WPF Asystent
  3. Przebieg instalacji dodatkowego stanowiska

Przebieg instalacji dodatkowego stanowiska

W przypadku zakupu programu na większą niż 1 liczbę stanowisk lub w przypadku dokupienia licencji na dodatkowe stanowiska należy zainstalować program WPF Asystent na docelowym komputerze oraz skonfigurować połączenie z bazą danych.

Etapy instalacji dodatkowego stanowiska

W pierwszym kroku należy zalogować się danymi użytkownika programu na stronie https://wpfa.curulis.pl, w zakładce „Użytkownicy” wybrać opcję „Nowy użytkownik” i podać dane nowego użytkownika.

Następnie z tej samej strony należy pobrać instalator programu i zainstalować na docelowym urządzeniu. Po uruchomieniu pobranego programu należy skonfigurować bazę danych WPF Asystent.

W sytuacji, w której baza danych WPF Asystent znajduje się na współdzielonym serwerze, należy nowe stanowisko skonfigurować z już istniejącą bazą. Jeśli baza danych znajduje się lokalnie na urządzeniu, należy utworzyć nową bazę docelowym komputerze. Szerzej proces konfiguracji bazy danych został opisany tutaj.

Praca na kilku stanowiskach, które nie mają dostępu do tej samej bazy spowoduje, że użytkownicy nie będą widzieli tych samych dokumentów. Po wykonaniu powyższych kroków nowy użytkownik może zalogować się do programu wskazanym na etapie tworzenia konta adresem e-mail oraz nadanym hasłem.

Zaktualizowano 8 października 2021

Czy ten wpis był pomocny?

Powiązane artykuły