1. Home
  2. Zarządzanie zobowiązaniami
  3. Przeliczanie odsetek w programie WPF Asystent

Przeliczanie odsetek w programie WPF Asystent

Po dodaniu nowego zobowiązania i rozpisaniu spłat rat kapitałowych użytkownik musi uzupełnić kolumnę „Odsetki”. W programie WPF Asystent istnieje możliwość przeliczenia odsetek automatycznie, należy jednak wcześniej ustawić parametry zadłużenia.

Automatyczne przeliczanie odsetek

Aby automatycznie przeliczyć odsetki, należy kliknąć przycisk „Przelicz odsetki”. Po wybraniu tej opcji wyświetli się okienko umożliwiające wybór okresu, od którego planujemy rozpocząć przeliczenie odsetek, opcji przeliczania oraz wybór czy wartości mają być zaokrąglone. Po zatwierdzeniu przyciskiem „OK”, nastąpi przeliczenie odsetek, zgodnie z wcześniej przyjętymi założeniami zadłużenia (opisane tutaj)

Użytkownik może skorzystać z dwóch opcji przeliczania odsetek:

  • Uśredniony – zdefiniowane odsetki liczone są od uśrednionego stanu zadłużenia w trakcie roku;
  • Na początek okresu zdefiniowane odsetki liczone są od  zadłużenia z początku okresu odsetkowego.

Edycja parametrów oprocentowania

Użytkownik może zmienić zdefiniowane wcześniej parametry oprocentowania, poprzez wybór opcji „Edytuj zobowiązanie”.

Po zdefiniowaniu nowych wartości oprocentowania, należy kliknąć „OK”, a następnie ponownie przeliczyć odsetki, wykorzystując opcję „Przelicz odsetki”, opisaną szczegółowo powyżej.

Najczęściej użytkownicy rozpoczynają przeliczanie odsetek od pierwszego okresu po roku budżetowym, na który sporządzana jest Wieloletnia Prognoza Finansowa. Wynika to z tego, iż zwykle w roku budżetowym zabezpieczone są już środki finansowe na pokrycie wydatków bieżących związanych z obsługą zadłużenia.

Zaktualizowano 9 września 2021

Czy ten wpis był pomocny?

Powiązane artykuły