1. Home
  2. Zmiana WPF
  3. Przeliczanie WPF przez budżet

Przeliczanie WPF przez budżet

Ważnym krokiem jest wybór i wprowadzenie dokumentów wpływających na zmianę WPF tj. uchwał i zarządzeń zmieniających.

Wprowadzenie uchwał i zarządzeń zmieniających

Aby zaktualizować Załącznik 1 i automatycznie przeliczyć rok budżetowy o uchwały oraz zarządzenia należy jako pierwsze uruchomić plik, który wymaga aktualizacji wartości. Widoczna będzie wówczas zakładka Dokument. Po lewej stronie tej zakładki znajduje się funkcja Wgraj dane, która umożliwia przeliczenia Wieloletniej Prognozy Finansowej przez dane budżetowe z BeSTii. Przeliczanie WPF jest możliwe na dwa sposoby: dodając pliki z XML lub wgrywając plik z BeSTii (wówczas konieczne jest posiadanie połączenia z systemem BeSTi@).

Należy zaznaczyć odpowiednie elementy (pominąwszy dokumenty uchylone, autopoprawkę oraz projekt), następnie zatwierdzić wybór.

Przeliczanie i przepisywanie wartości

Po zatwierdzeniu wyboru odpowiednich dokumentów, dostępne stają się następujące etapy:

  • przycisk „Przelicz dane” – pozwala zaktualizować tabelę o zmiany jakie nastąpiły w budżecie;
  • kolumna „Pogląd zmian” – wystąpienie koloru czerwonego informuje, iż na danych pozycjach WPF wystąpiły zmiany;
  • przycisk „Przepisz dane do WPF” – pozwala automatycznie przyporządkować na danych pozycjach wartości, które pojawiły się po zmianie.

Jeżeli w budżecie nastąpiły jakiekolwiek zmiany na zobowiązaniach, program uruchomi Kreator dodawania i edycji zobowiązania – etap ten wyjaśniony zostaje w następującym artykule: Kreator zobowiązań i weryfikacja poprawności.

Zaktualizowano 14 września 2021

Czy ten wpis był pomocny?

Powiązane artykuły