1. Home
  2. Zarządzanie zobowiązaniami
  3. Przeliczanie wyłączeń w odsetkach

Przeliczanie wyłączeń w odsetkach

Dla każdego zobowiązania (kredyt, pożyczka lub emisja obligacji komunalnych) w programie WPF Asystent (instrukcja dodawania nowego zobowiązania znajduje się tutaj) można zastosować mechanizm automatycznego przeliczania wyłączeń z tytułu odsetek.

Aby automatycznie przeliczyć wyłączenia w odsetkach, należy najpierw uzupełnić wyłączenia z rat, a następnie kliknąć przycisk „Przelicz wyłączenia”. Po wybraniu tej opcji wyświetli się okno umożliwiające wybór roku, od którego planujemy rozpocząć przeliczenie wyłączeń. Na tej podstawie program dokona przeliczenia odsetek zgodnie z harmonogramem wyłączeń z rat i wyliczone w ten sposób odsetki wprowadzone zostaną w tabeli danego zobowiązania.

Po wykonaniu powyższych czynności wystarczy jedynie nacisnąć „Zatwierdź zmiany” i edytowany kredyt zostanie zapisany.

Zapoznaj się z krótkim filmem, który pokazuje jak automatycznie przelicza się wyłączenia w odsetkach w programie WPF Asystent.

Zaktualizowano 30 listopada 2021

Czy ten wpis był pomocny?

Powiązane artykuły