1. Home
 2. Szczegółowa prognoza dochodów i wydatków
 3. Przykład: sposób B – wartości odrębne

Przykład: sposób B – wartości odrębne

Drugim sposobem uszczegółowienia wybranej pozycji dochodów czy wydatków bieżących jest podział na wiersze „w tym”. Ich suma nie musi być równa wartości pozycji nadrzędnej. Stanowią one odrębne wartości. Nie są one składnikami, ani nie istnieje wiersz dopełniający.

Użytkownik decyduje, że chciałby uszczegółowić pozycję 1.1.5 (Pozostałe dochody bieżące) na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny. Poniższa tabela prezentuje sposób uszczegółowienia, który ma być zastosowany.

Pozostałe dochody bieżące100złOdrębna wartość
Z podatku od nieruchomości30złOdrębna wartość
Z podatku rolnego20złOdrębna wartość
Z podatku leśnego10złOdrębna wartość

Pierwszą pozycją uszczegółowienia jest podatek od nieruchomości, który jest dodany odgórnie zgodnie z wymogami MF, dlatego nie trzeba go wprowadzać.

Kolejny na liście do dodania jest podatek rolny, więc będąc w panelu szczegółowej prognozy (szerzej jak to zrobić tutaj) należy dodać wiersz uzupełniając następujące pozycje:

 • Wiersz nadrzędny – pozycja 1.1.5 (ponieważ podatek rolny jest jej składnikiem),
 • Wiersz poprzedzający – pozycja 1.1.5.1 (podatek od nieruchomości),
 • Symbolem jest numer dodawanej pozycji – 1.1.5.2 (program ustawia domyślnie),
 • Opis to nazwa podatku: „z podatku rolnego”,
 • Zaznaczamy pole „Przeliczaj wskaźnikami”,
 • Lecz pole „Dopełnia podział” i pole „Jest składnikiem” zostawiamy puste,
 • Przypisujemy odpowiedni symbol nadany wcześniej w „Słowniku symboli paragrafów” (więcej tutaj).

Podobnie przebiega proces dodawania podatku leśnego:

 • Wierszem nadrzędny – pozycja 1.1.5 (ponieważ podatek leśny jest jej składnikiem),
 • Wiersza poprzedzający – pozycja 1.1.5.1 (podatek od nieruchomości),
 • Symbolem jest numer naszej pozycji – 1.1.5.3,
 • Opis – „z podatku leśnego”,
 • Zaznaczamy pole „Przeliczaj wskaźnikami”,
 • Lecz pole „Dopełnia podział” i pole „Jest składnikiem” zostawiamy puste,
 • Przypisujemy odpowiedni symbol nadany wcześniej w „Słowniku symboli paragrafów”.

Wnioski i efekt końcowy z procesu szczegółowej prognozy sposobem B:

 • brak składników w dodawanych pozycjach,
 • brak dopełnień w dodawanych pozycjach,
 • wszystkie wartości przeliczane są wskaźnikami,
 • pozycje szczegółowe nie sumują się do pozycji nadrzędnej, ponieważ każda wartość jest odrębna.
Zaktualizowano 14 września 2021

Czy ten wpis był pomocny?

Powiązane artykuły