Raporty

Raporty mają w WPF Asystent 7 funkcję sprawozdawczą. Za ich pomocą użytkownik może stworzyć osobny dokument raportowy, w oparciu o dowolne formuły bądź pozycje WPF.

Nowy raport

Za pomocą zakładki Wzory Raportów z lewej strony ekranu można tworzyć nowe i modyfikować już istniejące raporty.

Aby dodać nowy raport, należy kliknąć Dodaj. Raportowi należy nadać nazwę oraz przypisać wersję WPF, dla której będzie dostępny (zgodnie z rozporządzeniami dot. wyglądu tabeli WPF). Dodany raport jest początkowo pusty, nie zawiera żadnych wierszy sprawozdawczych.

Dodanie pozycji do raportu

Aby dodać pozycje do utworzonego raportu, należy kliknąć na pole Dodaj własną, znajdujące się po prawej stronie okna programu WPF Asystent 7.

Symbol, to skrót, który jako pierwsze identyfikować będzie formułę.

W Opisie należy umieścić krótki tekst, z którego dowiemy się co dokładnie liczy dana formuła. W polu Formuła należy wprowadzić formułę, według której liczona będzie pozycja. Dostępne znaki to dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie. Dodatkowo wybrać można kolor tekstu, kolor tła oraz pogrubienie tekstu (są to opcje jedynie wizualne). Należy pamiętać, by dodać formułę w taki sam sposób jak na obrazku, tzn. pozycje z tabeli WPF dodawać zawsze w nawiasach kwadratowym.

Po kliknięciu Zarządzaj wieloma (pole znajduje się nad Dodaj własną) pojawia się następujące okno:

Po zaznaczeniu wybranych pozycji na liście zostaną one dodane jako kolejne pozycje w raporcie. W ten sposób do raportu, oprócz własnych, dodanych wcześniej formuł, dołączyć można także najważniejsze z punktu widzenia użytkownika wiersze tabeli WPF. Ponownie można także wybrać kolor tekstu, kolor tła oraz pogrubienie.

Tworzenie kilku raportów

Zakładka Raporty daje użytkownikowi opcję dodania więcej niż jednego typu raportu, co oznacza, że można stworzyć kilka rodzajów raportów, każdy na inną okazję. Dla przykładu jeden raport może zostać stworzony do okresowego badania sytuacji zadłużeniowej JST, co oznacza, że zawierać on będzie np. pozycje dotyczące obsługi zadłużenia oraz kwoty długu z WPF, oraz kilka formuł liczących np. stosunek obsługi długu do wydatków czy kwoty długu do dochodów ogółem. Drugi raport może dotyczyć struktury dochodów i prezentować wszystkie kategorie dochodów, dodatkowo licząc udział każdego ze źródeł dochodów w strukturze dochodowej, poprzez odpowiednią formułę.

Wybór raportu

Dodane wcześniej raporty wykorzystać można przez kliknięcie zakładki Raporty, tym razem w module Więcej.

Należy w tym momencie wybrać wersję raportu, którą aktualnie chcemy wyświetlić.
Następstwie pojawi się okno podobne do tego poniżej:

Wyświetlono przykładowy raport pokazujący poszczególne pozycje WPF, dodatkowo liczący wybrane wskaźniki pomocne przy ocenie sytuacji finansowej jednostki.

Zakładka Raporty daje prawie nieograniczone możliwości tworzenia dokumentów sprawozdawczych!

Pamiętaj, że utworzony raport możesz wyeksportować do arkusza programu MS Excel oraz pliku PDF, bądź wydrukować bezpośrednio z programu!

Zaktualizowano Grudzień 2, 2019

Czy ten wpis był pomocny?

Powiązane artykuły