1. Home
  2. Projekt WPF
  3. Rozpisanie kredytu planowanego w projekcie budżetu

Rozpisanie kredytu planowanego w projekcie budżetu

Planując w projekcie uchwały budżetowej nowy kredyt planowany należy go również uwzględnić w projekcie WPF. Zakładka „Kredyty planowane” utworzy się automatycznie w module kredytowym po wgraniu projektu uchwały budżetowej do kreatora projektu WPF.

Po zakończeniu pracy z kreatorem projektu WPF (opisane szerzej tutaj) kolejnym krokiem jest rozpisanie kredytu planowanego. Jeśli JST nie planuje nowego kredytu może pominąć ten krok.

Planowanie kredytu należy zacząć od ustawienia parametrów zobowiązania dłużnego. To znaczy, że użytkownik po kliknięciu „Edytuj zobowiązanie” musi wybrać ostatni rok spłaty kredytu, WIBOR, marżę oraz czy będą występowały wyłączenia.

Następnie należy rozpisać rozchody od planowanego zobowiązania, tj. uzupełnić kolumnę „Rata kapitałowa”. Kolejnym krokiem jest uzupełnienie informacji o odsetkach. Użytkownik może zrobić to automatycznie wybierając opcję „Przelicz odsetki”. Po wybraniu tej opcji wyświetli się okienko umożliwiające wybór roku rozpoczęcia przeliczenia odsetek, opcji przeliczania oraz wyświetlania wartości.

Aby wprowadzone zmiany się zapisały trzeba nacisnąć przycisk „Zatwierdź zmiany”. Po tym rozchody i odsetki przeniosą się automatycznie na Załącznik 1.

Zaktualizowano 6 września 2021

Czy ten wpis był pomocny?

Powiązane artykuły