1. Home
  2. Podstawowe funkcje programu
  3. Tworzenie kopii dokumentu

Tworzenie kopii dokumentu

Mając uruchomiony program, z utworzonymi wcześniej dokumentami WPF, użytkownik może stworzyć dokument na podstawie istniejącego już pliku, poprzez jego skopiowanie, tzn. wybierając opcję „Utwórz kopię”.

Kopia dokumentu WPF

W celu stworzenia kopii dokumentu WPF należy zidentyfikować odpowiedni dokument. Następnie kliknąć na niego prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję „Utwórz kopię”.

W oknie „Nowy dokument WPF” trzeba wprowadzić nazwę (numer), kategorię oraz dokonać wyboru słownika (domyślny słownik- „Główny MF”). Następnie należy określić lata prognozy finansowej, jeżeli w skopiowanym dokumencie mają one ulec zmianie.

Program po kliknięciu opcji „OK” utworzy kopię aktualnie zaznaczonego dokumentu WPF. Funkcja ta przydaje się, przy tworzeniu nowego Projektu WPF, na podstawie ostatniego dostępnego WPF z roku bieżącego.

Dane z kolumny „Plan na trzeci kwartał” lub „Przewidywane wykonanie”

Tworząc kopię dokumentu należy również wskazać, które dane (z 3 kwartału czy planowanego wykonania) z poprzedniego roku mają zostać uwzględnione w pozycjach kolumny roku poprzedzającego nowy rok budżetowy. Domyślnie ustawiona jest opcja „Przewidywane wykonanie”, ponieważ dla przykładu przygotowując Projekt WPF na następny rok, dane z roku poprzedzającego obecny rok budżetowy mamy potwierdzone, pewne i niezmienne.

Zaktualizowano 17 września 2021

Czy ten wpis był pomocny?

Powiązane artykuły