1. Home
  2. Projekt WPF
  3. Tworzenie projektu WPF na przyszły rok budżetowy

Tworzenie projektu WPF na przyszły rok budżetowy

Wraz z projektem uchwały budżetowej zarząd JST zobowiązany jest przedstawić projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W tym artykule opisany został proces generowania projektu WPF w programie WPF Asystent.

Pierwszym krokiem do wygenerowania projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na przyszły rok budżetowy będzie wgranie z systemu BeSTi@ do bazy programu WPF Asystent ostatnią zmianę uchwały w sprawie WPF wysłaną do RIO w roku budżetowym.

Następnie należy kliknąć „Kreator WPF” i wybrać „Projekt WPF”. To spowoduje pojawienie się okna „Kreator Projektu WPF”.

W pierwszej kolejności należy wybrać ostatnią zmianę uchwały w sprawie WPF wysłaną do RIO w roku budżetowym. Jest to dokument bazowy w tworzeniu projektu WPF.

Następnie trzeba ustawić ostatni rok przedsięwzięć oraz ostatni rok długu. Należy przy tym pamiętać, że okres prognozy powinien obejmować rok budżetowy oraz co najmniej trzy kolejne lata budżetowe.

Kolejnym krokiem w generowaniu projektu wieloletniej prognozy finansowej jest ustawienie pozostałych parametrów. Należy tutaj wskazać datę podjęcia i wejścia w życie projektu oraz określić organ podejmujący i wykonawczy. Dodatkowo można w tym miejscu wybrać szablon autouchwały.

Po naciśnięciu „Dalej” pojawia się możliwość wczytania sprawozdań za III kwartał bieżącego roku. Jeśli program WPF Asystent jest połączony z BeSTią to wystarczy nacisnąć „Dodaj z Bestii” i wybrać sprawozdania RB-27s, RB-28s, RB-NDS. W przeciwnym razie należy w pierwszej kolejności wyeksportować z Bestii dane sprawozdania do XML i wybrać je w kreatorze za pomocą opcji „Dodaj z XML”.

Następnie należy wczytać uchwałę budżetową na bieżący rok budżetowy oraz uchwały i zarządzenia zmieniające podjęte do dnia 15 listopada (z pominięciem projektu budżetu, ewentualnej autopoprawki oraz dokumentów uchylonych).

Na koniec trzeba już tylko wczytać z BeSTii projekt budżetu na przyszły rok budżetowy.

W poniższym filmiku przedstawiono niezbędne czynności potrzebne do przygotowania projektu wieloletniej prognozy finansowej za pomocą programu WPF Asystent 7.

Zaktualizowano 3 września 2021

Czy ten wpis był pomocny?

Powiązane artykuły