1. Home
  2. Zmiana WPF
  3. Tworzenie zmiany WPF dostosowanej do projektu WPF

Tworzenie zmiany WPF dostosowanej do projektu WPF

Kreator zmiany WPF na podstawie projektu WPF to nowość w programie WPF Asystent. Umożliwia on użytkownikom stworzenie zmiany WPF, która lata prognozy będzie miała zgodne z projektem WPF na przyszły rok budżetowy. Pozwala to zaoszczędzić mnóstwo czasu, gdyż dane uzupełnią się automatycznie i nie ma potrzeby uzupełniać ich ręcznie.

Przebieg pracy kreatora zmiany WPF

Aby móc skorzystać z kreatora należy w pierwszej kolejności mieć w WPF Asystencie projekt WPF na kolejny rok budżetowy oraz ostatnią zmianę WPF wysłaną do RIO. Następnie w zakładce „Narzędzia główne” wyszukać należy „Kreator WPF” i z rozwijanej listy wybrać „Zmiana WPF z projektu WPF”.

Gdy pojawi się okno kreatora w pierwszej kolejności należy nacisnąć „Dalej”.

W kolejnym kroku trzeba wybrać dokument bazowy, tj. ostatnią zmianę wysłaną do RIO.

Następnie użytkownik powinien wybrać projekt WPF na przyszły rok budżetowy.

W tym kroku należy określić dane i właściwości tworzonej zmiany WPF. Określa się tutaj numer dokumentu, daty z nim związane oraz organy jednostki.

W dalszym kroku aktualizujemy WPF o zmiany wprowadzone w budżecie. Dokonuje się to wybierając „Dodaj z XML” lub „Dodaj z Bestii”, jeśli mają Państwo skonfigurowane połączenie między programami.

Aktualizujemy WPF zaznaczając wszystkie uchwały i zarządzenia budżetowe. Należy przy tym pamiętać, że nie powinno się uwzględniać projektu budżetu, jego autopoprawki i dokumentów uchylonych.

Po naciśnięciu „Dalej” kreator przystępuje do tworzenia zmiany WPF na podstawie projektu WPF. W tym momencie zostają nanoszone wartości z projektu WPF na przyszły rok budżetowy i z dokumentów budżetowych wpływających na zmianę.

Po przeliczeniu wartości została wygenerowana zmiana WPF, a kreator zakończył swoją pracę. Po wybraniu „Zakończ” na liście dokumentów będzie już dodana zmiana WPF na podstawie projektu WPF.

Czynności po zakończeniu pracy z kreatorem

Po otworzeniu wygenerowanego dokumentu należy zaktualizować załącznik 2, szczegółowo zostało opisane to tutaj.

Następnie trzeba przejść do modułu kredytowego, w którym kreator utworzył automatyczne zobowiązania na podstawie projektu WPF.

Widok listy zobowiązań w module „Kredyty” po zakończonej pracy kreatora wygląda jak poniżej. Utworzone zobowiązania przez kreator posiadają w nazwie dopisek „- korekta” i należy je prawidłowo rozpisać.

Aby przyspieszyć pracę związaną z rozpisaniem kredytów należy zapisać cały dokument i eksportować do XML (czynność opisana tutaj). Następnie trzeba wgrać go z powrotem do programu za pomocą „Nowa WPF” (opisane tutaj). Spowoduje to scalenie się zobowiązań z ich korektami wygenerowanymi przez kreator.

Widoczna powyżej różnica zarówno w kredytach planowanych, jak i historycznych wynika z różnej klasyfikacji kredytu z roku budżetowego. W projekcie WPF na przyszły rok budżetowy jest on uważany za kredyt historyczny, lecz w zmianie WPF na obecny rok budżetowy jest to kredyt planowany. Aby rozpisać go w prawidłowy sposób (tzn. wykazać prawidłowo w pozycji 5.1 i 10.6 załącznika 1 WPF) należy przenieść te raty kapitałowe, które jego dotyczą, z zakładki kredyty historyczne do kredytów planowanych. Po zatwierdzeniu zmian oba kredyty powinny zostać rozliczone.

Ostatni punkt, przed przeniesieniem zmiany WPF do Bestii i po sprawdzeniu weryfikatorem, że nie występują żadne błędy w dokumencie, to wygenerowanie i zapisanie objaśnień. Proces ten został już opisany tutaj.

Na zakończenie pracy nad zmianą WPF należy ją zapisać klikając w niebieską dyskietkę w lewym górnym rogu oraz eksportować do pliku XML. Następnie wystarczy importować dokument do Bestii, tak jak opisano to tutaj.

Zaktualizowano 30 czerwca 2022

Czy ten wpis był pomocny?

Powiązane artykuły