1. Home
  2. Nowości WPF Asystent
  3. Tworzenie zmiany WPF dostosowanej do projektu WPF
  1. Home
  2. Zmiana WPF
  3. Tworzenie zmiany WPF dostosowanej do projektu WPF

Tworzenie zmiany WPF dostosowanej do projektu WPF

Kreator zmiany WPF na podstawie projektu WPF to nowość w programie WPF Asystent. Umożliwia on użytkownikom stworzenie zmiany WPF, która lata prognozy będzie miała zgodne z projektem WPF na przyszły rok budżetowy. Pozwala to zaoszczędzić mnóstwo czasu, gdyż dane uzupełnią się automatycznie i nie ma potrzeby uzupełniać ich ręcznie.

Przebieg pracy kreatora zmiany WPF

Aby móc skorzystać z kreatora należy w pierwszej kolejności mieć w WPF Asystencie projekt WPF na kolejny rok budżetowy oraz ostatnią zmianę WPF wysłaną do RIO. Następnie w zakładce „Narzędzia główne” wyszukać należy „Kreator WPF” i z rozwijanej listy wybrać „Zmiana WPF z projektu WPF”.

Gdy pojawi się okno kreatora w pierwszej kolejności należy nacisnąć „Dalej”.

W kolejnym kroku trzeba wybrać dokument bazowy, tj. ostatnią zmianę wysłaną do RIO.

Następnie użytkownik powinien wybrać projekt WPF na przyszły rok budżetowy.

W tym kroku należy określić dane i właściwości tworzonej zmiany WPF. Określa się tutaj numer dokumentu, daty z nim związane oraz organy jednostki.

W dalszym kroku aktualizujemy WPF o zmiany wprowadzone w budżecie. Dokonuje się to wybierając „Dodaj z XML” lub „Dodaj z Bestii”, jeśli mają Państwo skonfigurowane połączenie między programami.

Aktualizujemy WPF zaznaczając wszystkie uchwały i zarządzenia budżetowe. Należy przy tym pamiętać, że nie powinno się uwzględniać projektu budżetu, jego autopoprawki i dokumentów uchylonych.

Po naciśnięciu „Dalej” kreator przystępuje do tworzenia zmiany WPF na podstawie projektu WPF. W tym momencie zostają nanoszone wartości z projektu WPF na przyszły rok budżetowy i z dokumentów budżetowych wpływających na zmianę.

Po przeliczeniu wartości została wygenerowana zmiana WPF, a kreator zakończył swoją pracę. Po wybraniu „Zakończ” na liście dokumentów będzie już dodana zmiana WPF na podstawie projektu WPF.

Czynności po zakończeniu pracy z kreatorem

Po otworzeniu wygenerowanego dokumentu należy zaktualizować załącznik 2, szczegółowo zostało opisane to tutaj.

Następnie trzeba przejść do modułu kredytowego, w którym kreator utworzył automatyczne zobowiązania na podstawie projektu WPF.

Widok listy zobowiązań w module „Kredyty” po zakończonej pracy kreatora wygląda jak poniżej. Utworzone zobowiązania przez kreator posiadają w nazwie dopisek „- korekta” i należy je prawidłowo rozpisać.

Aby przyspieszyć pracę związaną z rozpisaniem kredytów należy zapisać cały dokument i eksportować do XML (czynność opisana tutaj). Następnie trzeba wgrać go z powrotem do programu za pomocą „Nowa WPF” (opisane tutaj). Spowoduje to scalenie się zobowiązań z ich korektami wygenerowanymi przez kreator.

Widoczna powyżej różnica zarówno w kredytach planowanych, jak i historycznych wynika z różnej klasyfikacji kredytu z roku budżetowego. W projekcie WPF na przyszły rok budżetowy jest on uważany za kredyt historyczny, lecz w zmianie WPF na obecny rok budżetowy jest to kredyt planowany. Aby rozpisać go w prawidłowy sposób (tzn. wykazać prawidłowo w pozycji 5.1 i 10.6 załącznika 1 WPF) należy przenieść te raty kapitałowe, które jego dotyczą, z zakładki kredyty historyczne do kredytów planowanych. Po zatwierdzeniu zmian oba kredyty powinny zostać rozliczone.

Ostatni punkt, przed przeniesieniem zmiany WPF do Bestii i po sprawdzeniu weryfikatorem, że nie występują żadne błędy w dokumencie, to wygenerowanie i zapisanie objaśnień. Proces ten został już opisany tutaj.

Na zakończenie pracy nad zmianą WPF należy ją zapisać klikając w niebieską dyskietkę w lewym górnym rogu oraz eksportować do pliku XML. Następnie wystarczy importować dokument do Bestii, tak jak opisano to tutaj.

Zaktualizowano 30 listopada 2021

Czy ten wpis był pomocny?

Powiązane artykuły