1. Home
  2. Zmiana WPF
  3. Weryfikator poprawności WPF

Weryfikator poprawności WPF

Aby upewnić się, że dokument w programie WPF Asystent przygotowany został w sposób prawidłowy, skorzystać należy z „Weryfikatora” umieszczonego u góry, na pasku zakładek. Weryfikacji tej powinien podlegać każdy dokument bezpośrednio przed wyeksportowaniem go z programu WPF Asystent do programu BeSTi@.

Pozytywnie zweryfikowane części składowe dokumentu zaznaczone są zielonymi znacznikami. Weryfikator w dokumencie gotowym do eksportu powinien wyglądać jak na rysunku przedstawionym poniżej.

W przypadku pojawienia się żółtych, bądź czerwonych oznaczeń, dokument w wybranych pozycjach musi ulec sprawdzeniu i ewentualnej korekcie. Negatywną ocenę ilustruje czerwony kolor, natomiast pozycje, które wymagają dodatkowej uwagi zaznaczone są żółtym kolorem.

Warto zwrócić uwagę na to którego roku dotyczy wykryty przez weryfikator błąd (rok budżetowy czy też któreś z lat prognozy). Taką podpowiedź uzyskamy spoglądając na kolumnę „Niespełnienie testu w latach”.

Zaktualizowano 14 września 2021

Czy ten wpis był pomocny?

Powiązane artykuły