1. Home
  2. Zmiana WPF
  3. Wprowadzanie i modyfikacja przedsięwzięć

Wprowadzanie i modyfikacja przedsięwzięć

Dodanie nowego przedsięwzięcia do załącznika nr 2 WPF wymaga uprzedniego wprowadzenia go do bazy danych (słownika przedsięwzięć) programu WPF Asystent. Jeżeli przedsięwzięcie jest już w bazie danych to można przejść bezpośrednio do Załącznika nr 2.

Dodawanie przedsięwzięć do słownika przedsięwzięć

Nowe przedsięwzięcia w programie WPF Asystent można wprowadzić ręcznie lub dodać z Bestii.

Ręczne wprowadzenie przedsięwzięć

By dodać przedsięwzięcie, którego nie mamy w bazie danych, należy zamknąć wszystkie otwarte dokumenty WPF, kliknąć po lewej stronie ekranu w zakładkę Słowniki, następnie moduł Przedsięwzięcia i dodać pozycję.

Należy wypełnić dane dotyczące przedsięwzięcia (wybrać lata realizacji, jednostkę koordynującą i limit wydatków). Po kliknięciu przycisku OK przedsięwzięcie zostanie wprowadzone do listy i będzie można je dodać w zakładce Przedsięwzięcia (w załączniku 2).

Jeżeli chcemy aby nowo dodane przedsięwzięcie pojawiło się w bazie danych BeSTi, należy kliknąć zapisz do BeSTi. Do tego wymagane jest poprawnie skonfigurowane połączenie. Po dodaniu przedsięwzięcia do BeSTi pojawi się informacja: zgodne.

Automatyczne dodawanie przedsięwzięć (import z BeSTi@)

Przedsięwzięcie można pobrać z bazy programu BeSTi@, pod warunkiem, że skonfigurowano połączenie. O tym jak należy poprawnie skonfigurować połączenie programu WPF Asystent z Bestią opisano w artykule Konfiguracja WPF Asystent z bazą BeSTi@.

Modyfikacja przedsięwzięć w słowniku przedsięwzięć

Jeżeli chcemy zmodyfikować przedsięwzięcie w słowniku przedsięwzięć, należy wejść w słownik -> przedsięwzięcia -> ustawić się w polu wybranego przedsięwzięcia, które zamierzamy zmodyfikować -> kliknąć prawy przycisk myszki -> wybrać opcję edytuj.

Dodawanie przedsięwzięć do załącznika nr 2 WPF

Jeżeli nasze przedsięwzięcie znajduje się w bazie danych (słowniku przedsięwzięć) to możemy dodać je do Załącznika nr 2 WPF. Aby to wykonać należy uruchomić odpowiedni dokument WPF oraz przejść do Załącznika nr 2, który znajduje się na górnym pasku wyboru programu w zakładce Dokument.

Za pomocą przycisku Dodaj można wprowadzić do Załącznika 2 stworzone wcześniej przedsięwzięcie lub dodać przedsięwzięcie przeniesione z bazy Bestii. Należy wypełnić wymagane pola i zatwierdzić wybór.

Po dodaniu przedsięwzięcia w Załączniku nr 2 należy uzupełnić limity wydatków w poszczególnych latach realizacji inwestycji.

Po poprawnym uzupełnieniu danych pomarańczowa kontrolka zniknie.

PAMIĘTAJ!

Ważne jest zabezpieczenie inwestycji odpowiednimi środkami finansowymi dla innych lat niż rok budżetowy. Niezbędne będzie wprowadzenie dodatkowych środków finansowych w Załączniku nr 1 (może być to dodatkowy kredyt, dotacje unijne etc.).

Modyfikacja przedsięwzięć w załączniku nr 2 WPF

Wprowadzone szczegółowe informacje oraz wartości można przepisać do Załącznika nr 2 za pomocą przycisku Uaktualnij. Jeżeli istnieje potrzeba dokonania zmiany kolejności ułożenia poszczególnych przedsięwzięć wykorzystaj funkcję Ułóż alfabetycznie lub kliknij na konkretne przedsięwzięcie i wybierz opcję Przesuń. Podczas aktualizacji Załącznika nr 2 przydatny może okazać się przycisk Wyszukaj, opcja Skopiuj z innego WPF pozwala przegrać przedsięwzięcia, które są zapisane w innej uchwale.

Aby edytować istniejące przedsięwzięcie należy wejść w Załącznik nr 2, ustawić kursor na wybranym przedsięwzięciu, przycisnąć prawy przycisk myszki i wybrać opcję edytuj.

W tym polu można edytować kategorię, rodzaj, jednostkę organizacyjną oraz nakłady finansowe. Jeżeli chcielibyśmy zmienić nazwę przedsięwzięcia lub dodać i przypisać nową jednostkę organizacyjną, należy to zrobić za pomocą modyfikacji w słowniku przedsięwzięć (patrz spis treści: Modyfikacja przedsięwzięć w słowniku przedsięwzięć).  

W Załączniku nr 2 można także edytować czas trwania realizacji przedsięwzięcia. Jeżeli inwestycja potrwa dłużej niż było to przewidywane pierwotnie, zmieniamy lata w kolumnach „Od”- „Do” i uzupełniamy limity wydatków w poszczególnych latach. Działanie to służy odblokowaniu wyszarzonych komórek. Ważne, żeby analogicznie powiększyć o odpowiednie kwoty łączne sumy nakładów finansowych i limity zobowiązań.

WSKAZÓWKA!

Łączne nakłady mogą przekraczać sumę limitów wydatków w poszczególnych latach, jeżeli inwestycja była realizowana przed rokiem budżetowym i wydatkowano na nią już środki budżetowe.

Weryfikowanie poprawności wprowadzonych zmian w przedsięwzięciach

Po dodaniu lub modyfikacji przedsięwzięć zalecane jest użycie weryfikatora, który sprawdza zgodność uzupełnionych danych. Najpierw należy zapisać dokonane zmiany (niebieska dyskietka w lewym górnym rogu ekranu). Następnie przejść do Załącznika nr 1 i użyć weryfikatora. Żółte trójkąty wskazują na niezgodność w danych. 

Zaktualizowano 14 września 2021

Czy ten wpis był pomocny?

Powiązane artykuły