1. Home
  2. Szczegółowa prognoza dochodów i wydatków
  3. Wprowadzenie do obsługi szczegółowej prognozy

Wprowadzenie do obsługi szczegółowej prognozy

Moduł szczegółowej prognozy umożliwia utworzenie szczegółowych pozycji dla ustawowo przyjętych, wymaganych w załączniku 1, powszechnie znanych kategorii. Przykładem może być podział subwencji ogólnej na subwencję równoważącą, oświatową i wyrównawczą. Dzięki temu każdy wiersz może zostać zaprognozowany o inne wagi i wskaźniki. W poniższym artykule zostały przedstawione najważniejsze informacje dotyczące tworzenia szczegółowej prognozy.

W module „Dochody” każdą pozycję dochodów bieżących (1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5) oraz dochodów majątkowych (1.2.1, 1.2.2, 1.2.x)  można rozdzielić na bardziej szczegółowe pozycje i zaprognozować według innych wskaźników.

W module „Wydatki” możliwe jest rozdzielanie pozycji 2.1.1., 2.1.2, 2.2.1.

Najważniejsze pojęcia

Składnik – to składowa część z wiersza nadrzędnego.

Wiersz dopełniający – to różnica kwoty z wiersza nadrzędnego i sumy składników. Wiersz dopełniający podział służy do tego, żeby wartości pozycji rozdzielonej na składniki nie były tracone podczas wgrywania dokumentu WPF do programu z XML lub z Bestii.

Tworzenie szczegółowej prognozy

Sposób A. Podział pozycji na składniki i dopełnienie – wszystkie pozycje podrzędne są składnikami i wymagany jest jeden wiersz dopełniający.

Przykład. Rozdzielamy pozycję 1.1.5 (pozostałe dochody bieżące) na: podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny oraz pozostałe podatki.

1.1.5 pozostałe dochody bieżące -> SUMA (łączna suma „Składników” + „Wiersz dopełniający”)

1.1.5.1 z podatku od nieruchomości -> składnik

1.1.5.2 z podatku rolnego -> składnik

1.1.5.3 z podatku leśnego  -> składnik

1.1.5.4 z pozostałych podatków -> wiersz dopełniający (składnik)

1.1.5Pozostałe dochody bieżące200 zł SUMA
1.1.5.1z podatku od nieruchomości50 złSkładnik
1.1.5.2z podatku rolnego40 złSkładnik
1.1.5.3z podatku leśnego10 złSkładnik
1.1.5.4z pozostałych podatków100 złWiersz dopełniający (również jest składnikiem)

Suma pozycji szczegółowych sumuje się do kwoty z wiersza nadrzędnego.

Sposób B. Podział pozycji na „w tym” – pozycje podrzędne nie są składnikami; pozycje są niezależne.

Przykład. Pozycję 1.1.5 (pozostałe dochody bieżące, w tym:) uszczegóławiamy na: podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek transportowy.

1.1.5 pozostałe dochody bieżące

1.1.5.1 z podatku od nieruchomości

1.1.5.2 z podatku rolnego

1.1.5.3 z podatku leśnego 

1.1.5Pozostałe dochody bieżące200 zł Łączna kwota
1.1.5.1z podatku od nieruchomości50 złskładowe ale nie oznaczamy ich jako składniki, stanowią odrębną wartość; nie wymagają wiersza dopełniającego.
1.1.5.2z podatku rolnego40 zł
1.1.5.3z podatku leśnego10 zł
Zaktualizowano 14 września 2021

Czy ten wpis był pomocny?

Powiązane artykuły