1. Home
  2. Dodatkowe funkcje programu
  3. Zaciąganie kredytu na deficyt

Zaciąganie kredytu na deficyt

Za pomocą tej funkcji program automatycznie wygeneruje kredyt na pokrycie występującego deficytu w roku budżetowym i w kolejnych latach.

Ikona tego modułu jest aktywna tylko wówczas, gdy w wierszu 13 pojawi się ujemna kwota. Transza będzie równa kwocie z wiersza 13, a program dopasuje wysokość płatności i okres spłaty tego kredytu do możliwości wskaźnika.

Program poprosi o wskazanie roku, na który ma zostać wygenerowany kredyt, wybór podstawy oprocentowania i marży. Po tym automatycznie przekieruje użytkownika do modułu kredytów, gdzie widniał będzie nowo utworzony kredyt na deficyt.

Zaktualizowano 30 sierpnia 2021

Czy ten wpis był pomocny?

Powiązane artykuły