1. Home
  2. Zakup programu WPF Asystent
  3. Zamawianie subskrypcji WPF Asystent

Zamawianie subskrypcji WPF Asystent

Całoroczne korzystanie ze wszystkich funkcji WPF Asystenta jest możliwe po wcześniejszym wykupieniu subskrypcji. Przyszły użytkownik ma do wyboru 4 warianty obsługi, oferujące różnorodny zakres usług.

Użytkownik logując się na stronie internetowej https://wpfa.curulis.pl/Account/Login ma możliwość wyboru subskrypcji programu WPF Asystent.

Subskrypcja minimalna

Subskrypcja minimalna zapewnia dostęp do wszystkich funkcji programu w pełnej funkcjonalności oraz wsparcie naszego zespołu poprzez maila i czat. To natychmiastowa obsługa błędów technicznych, dostęp do darmowych materiałów edukacyjnych oraz szkoleń online. Przeznaczona jest dla osób, których istotnym warunkiem zakupu jest cena.

Subskrypcja ekonomiczna

Subskrypcja ekonomiczna poza dostępem do programu zawiera rozszerzone wsparcie Ekspertów. Zapewniamy telefoniczną opiekę merytoryczną, limitowaną do 5 godzin w trakcie trwania rocznej subskrypcji. Udzielamy wsparcia przy tworzeniu projektu WPF podczas dedykowanej 30-minutowej konsultacji umówionej na konkretną godzinę. Pomagamy zweryfikować poprawność tworzonych uchwał WPF oraz zmian WPF. Udzielamy pomocy w interpretacji przepisów prawnych.

Subskrypcja premium

Subskrypcja premium jest skierowana dla jednostek, które potrzebują skorzystać z kompleksowego wsparcia dotyczącego WPF lub z uwagi na trudną sytuację muszą wypełnić braki kadrowe. W ramach subskrypcji tworzymy projekt WPF wraz z treścią uchwały i objaśnieniami. Przygotowujemy zmianę WPF w ciągu jednego dnia roboczego oraz generujemy informację półroczną i roczną. Zapewniamy kontrole merytoryczną nad powyższymi dokumentami. Bierzemy odpowiedzialność za przygotowane dokumenty oraz gwarantujemy pozytywną opinię RIO do projektu WPF.

Subskrypcja ekspert

Subskrypcja ekspert to wariant, w którym nasz zespół przejmuje na siebie ciężar opracowania wieloletniej prognozy finansowej oraz pozyskania środków finansowych w postaci emisji obligacji lub kredytu. W ramach subskrypcji wykonywana jest analiza zdolności kredytowej w ujęciu WPF określającej optymalny harmonogram wykupu obligacji/ spłaty kredytu, jak również kontrola Ekspercka gwarantująca bezpieczne zaplanowanie spłaty zadłużenia.

Zamawianie subskrypcji

Po wyborze rodzaju subskrypcji, należy wybrać opcję Zamów”, a następnie uzupełnić informacje dotyczące zakupu.

W zakładce „Licencja” konieczne jest wpisanie odpowiedniej liczby stanowisk, jeśli użytkownik posiada kod rabatowy może wprowadzić go do wyznaczonego w tym celu pola i zaznacza opcję Realizuj!”.

W zakładce „Faktura” należy wprowadzić potrzebne informację do jej wystawienia. Warto pamiętać o sprawdzeniu poprawności podanych informacji.

Istnieje możliwość rozróżnienia na fakturze nabywcy oraz odbiorcy programu, informacje dotyczące odbiorcy uzupełnić można zaznaczając opcję „Inny odbiorca”.

Etapem końcowym jest sprawdzenie poprawności wprowadzonych informacji oraz kliknięcie „Zamawiam”. Na podany adres e-mail zostanie przesłane zamówienie. Faktura elektroniczna zostanie dostarczona na adres mailowy podany podczas rejestracji w ciągu 3 dni roboczych.

Zaktualizowano 16 września 2021

Czy ten wpis był pomocny?

Powiązane artykuły