1. Home
  2. Zakup programu WPF Asystent
  3. Zamawianie subskrypcji WPF Asystent

Zamawianie subskrypcji WPF Asystent

Całoroczne korzystanie ze wszystkich funkcji WPF Asystenta jest możliwe po wcześniejszym wykupieniu subskrypcji. Przyszły użytkownik ma do wyboru 4 warianty obsługi, oferujące różnorodny zakres usług.

Użytkownik rejestrując się na stronie internetowej wpfa.curulis.pl ma możliwość wyboru subskrypcji programu WPF Asystent. Poniższa grafika przedstawia widok panelu subskrypcyjnego, który pokazuje się nowo zarejestrowanym użytkownikom.

Od momentu rejestracji trwa 14-dniowy darmowy okres próbny subskrypcji Ekonomicznej programu WPF Asystent. Zachęcamy do zapoznania się z naszym katalogiem subskrypcji oraz wybrania tej, która najlepiej odpowiada Państwa potrzebom.

Subskrypcja minimalna

Subskrypcja minimalna zapewnia dostęp do wszystkich funkcji programu w pełnej funkcjonalności oraz wsparcie naszego zespołu poprzez maila i czat. To natychmiastowa obsługa błędów technicznych, dostęp do darmowych materiałów edukacyjnych oraz szkoleń online. Przeznaczona jest dla osób, których istotnym warunkiem zakupu jest cena.

Subskrypcja ekonomiczna

Subskrypcja ekonomiczna poza dostępem do programu zawiera rozszerzone wsparcie Ekspertów. Zapewniamy telefoniczną opiekę merytoryczną, limitowaną do 5 godzin w trakcie trwania rocznej subskrypcji. Udzielamy wsparcia przy tworzeniu projektu WPF podczas dedykowanej 30-minutowej konsultacji umówionej na konkretną godzinę. Pomagamy zweryfikować poprawność tworzonych uchwał WPF oraz zmian WPF. Udzielamy pomocy w interpretacji przepisów prawnych.

Subskrypcja premium

Subskrypcja premium jest skierowana dla jednostek, które potrzebują skorzystać z kompleksowego wsparcia dotyczącego WPF lub z uwagi na trudną sytuację muszą wypełnić braki kadrowe. W ramach subskrypcji tworzymy projekt WPF wraz z treścią uchwały i objaśnieniami. Przygotowujemy zmianę WPF w ciągu jednego dnia roboczego oraz generujemy informację półroczną i roczną. Zapewniamy kontrole merytoryczną nad powyższymi dokumentami. Bierzemy odpowiedzialność za przygotowane dokumenty oraz gwarantujemy pozytywną opinię RIO do projektu WPF.

Subskrypcja ekspert

Subskrypcja ekspert to wariant, w którym nasz zespół przejmuje na siebie ciężar opracowania wieloletniej prognozy finansowej oraz pozyskania środków finansowych w postaci emisji obligacji lub kredytu. W ramach subskrypcji wykonywana jest analiza zdolności kredytowej w ujęciu WPF określającej optymalny harmonogram wykupu obligacji/ spłaty kredytu, jak również kontrola Ekspercka gwarantująca bezpieczne zaplanowanie spłaty zadłużenia.

Zamawianie subskrypcji

Po wyborze rodzaju subskrypcji, należy wybrać opcję Kup teraz”, a następnie uzupełnić informacje dotyczące zakupu. W pierwszym oknie pokazana jest kwota netto za daną subskrypcję na 1 rok. W przypadku subskrypcji ekonomicznej opłata za nią zostanie naliczona po upływie 14 dni okresu próbnego.

Po naciśnięciu „Przejdź do zamówienia” użytkownik musi uzupełnić dane nabywcy. Istnieje możliwość rozróżnienia na fakturze nabywcy oraz odbiorcy programu, informacje dotyczące odbiorcy uzupełnić można odznaczając opcję „Odznacz jeśli inny odbiorca”.

Poniżej pokazany jest widok po odznaczeniu opcji inny odbiorca, ukazały się tutaj dodatkowe pola, które klient może uzupełnić danymi odbiorcy.

W kolejnym oknie należy wybrać metodę płatności.

Następnie ukaże się podsumowanie zamówienia, w którym należy sprawdzić, czy wszystkie podane dane są poprawne. Jeśli zawierają błąd to w tym oknie mamy możliwość powrotu do wcześniej uzupełnianych informacji poprzez naciśnięcie „Edytuj”.

Gdy wszystko się zgadza należy wybrać „Zamów”. Po tym pojawi się komunikat „Zamówienie powiodło się”.

Po dokonaniu zamówienia na podany podczas rejestracji adres e-mail zostanie przesłana faktura elektroniczna w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych od momentu zakończenia okresu testowego.

Zaktualizowano 11 października 2021

Czy ten wpis był pomocny?

Powiązane artykuły