1. Home
  2. Informacja roczna
  3. Zapisywanie wygenerowanej informacji rocznej

Zapisywanie wygenerowanej informacji rocznej

Informacja z wykonania WPF jest dokumentem, który nie zapisuje się w bazie programu WPF Asystent, dlatego po wygenerowaniu należy wyeksportować go do pliku programu Microsoft Excel.

W tym celu należy wybrać opcję „Eksportuj’ na pasku Narzędzi głównych. Plik przeniesie się do programu Microsoft Excel dokładnie w takiej formie jak widnieje w programie WPF Asystent tj. jako jeden arkusz z 4 zakładkami (wykonaniem WPF, dochodami, wydatkami oraz przedsięwzięciami).

Zaktualizowano 14 września 2021

Czy ten wpis był pomocny?

Powiązane artykuły