1. Home
  2. Dodatkowe funkcje programu
  3. Zastosowanie wskaźników „Makro” w programie WPF Asystent

Zastosowanie wskaźników „Makro” w programie WPF Asystent

Moduł „Makro” umożliwia przegląd bieżących oraz prognozowanych danych makroekonomicznych, które są wykorzystywane w zakładkach dochody i wydatki oraz w module kredytowym.

Po kliknięciu „Makro” otworzy się nam nowa zakładka o takiej nazwie. Jest ona podzielona na dwie części: PKB i inflację oraz stopy WIBOR.

PKB i inflacja

W tej części znajdują się wskaźniki zgodne z aktualnymi wytycznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych. Wartości te są szczególnie istotne przy projektowaniu budżetów w latach prognozy WPF. W oparciu o niniejsze wskaźniki kalkulowane są dochody i wydatki bieżące.

WIBOR

Na drugiej połowie zakładki „Makro” prezentowane są aktualnie obowiązujące WIBORy (1M, 3M, 6M i 1R), określane jako domyślne w programie. Dane dotyczące stawek WIBOR pobierane są z NBP. Wartości z tej zakładki są automatycznie wykorzystywane do obliczania odsetek od zaciągniętych lub planowanych zobowiązań dłużnych.

Ręczna aktualizacja WIBOR

Istnieje również możliwość ręcznej edycji stóp procentowych WIBOR, aby tego dokonać  należy dwukrotnie kliknąć w pole, które zamierzamy zmienić. Następnie należy użyć przycisku zapisz jako domyślne.

Zaktualizowano 17 września 2021

Czy ten wpis był pomocny?

Powiązane artykuły