1. Home
  2. Nowości WPF Asystent
  3. Zdolność kredytowa i inwestycyjna

Zdolność kredytowa i inwestycyjna

Program WPF Asystent umożliwia określenie zdolności kredytowej i inwestycyjnej JST na podstawie aktualnej prognozy WPF. Wystarczy jedno kliknięcie, aby dowiedzieć się jakie są możliwości JST do obsługi dodatkowych spłat zobowiązań oraz odsetek, ponad to co wynika z zawartych umów.

Określenie zdolności kredytowej i inwestycyjnej

Aby sprawdzić jak kształtuje się zdolność kredytowa i inwestycyjna JST należy z widoku listy dokumentów WPF uruchomić tą zmianę WPF, na podstawie której określone zostaną możliwości dodatkowej spłaty zobowiązań. Z widoku załącznika nr 1, z poziomi wstążki należy wybrać przycisk „Zdolność kredytowa”. Program przeniesie do nowej zakładki.

W zakładce „Zdolność kredytowa” przedstawiono widok tabeli (1) z następującymi informacjami:

  • Zapas na płatność – zapas na płatność rozumiany jest jako możliwe do zaplanowania w danym roku dodatkowe spłaty zobowiązań wraz z odsetkami, ponad to co wynika z wcześniej zawartych umów. Zapas na płatność oznacza to, ile w danym roku możemy dodatkowo spłacić zobowiązań wraz z odsetkami by zachować wskaźnik, nie zaś ile można zaciągnąć nowego zobowiązania.
  • Zapas płynnościowy – zapas płynnościowy rozumiany jest jako wysokość środków własnych, jakie jednostka jest w stanie przeznaczyć na realizację zadań inwestycyjnych lub dodatkową spłatę zobowiązań. Realizacja zadań majątkowych o wartości przewyższającej ww. środki oznacza w praktyce konieczność wsparcia inwestycji środkami z zewnątrz (dotacjami, środkami zwrotnymi).
  • Zdolność kredytowa i inwestycyjna – Zdolność kredytowa i inwestycyjna określa wysokość środków, jakie jednostka jest w stanie zaangażować na realizację zadań majątkowych lub przeznaczyć na zaplanowanie dodatkowych spłat zobowiązań wraz z odsetkami, z uwzględnieniem bezpieczeństwa w zakresie spełnienia wskaźników.

Kalkulator zdolności kredytowej i inwestycyjnej umożliwia również ocenę zdolności z uwzględnieniem buforu bezpieczeństwa. Za pomocą suwaka (2) można określić preferowany poziom bezpieczeństwa w zakresie różnicy pomiędzy wskaźnikiem maksymalnej i faktycznej obsługi zadłużenia (np. zdolność kredytowa określona dla 50% maksymalnej zdolności wg założeń WPF). Wartości ujęte w tabeli przeliczą się automatycznie.

Wartość sumaryczna zdolności kredytowej i inwestycyjnej dla horyzontu czasowego prognozy WPF została przedstawiona również na dodatkowym widoku (3) i wykresie.

Zaktualizowano 30 czerwca 2022

Czy ten wpis był pomocny?